Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(27.3.1987)


Problém č. 1931 – originál

Artúr Nandráži, Prešov

Mat 2. ťahomProblém č. 1932 – originál

Ján Gašparovič, Partizánske

Pomocný mat 2. ťahom

žartovný problém


Problém č. 1933 – originál

Jaroslav Štúň, Snina

Pomocný mat 3. ťahom

žartovný problémKontrolná notácia diagramov. 1931: b. Kg4 Dg6 Ve4 Sf8 Jf2 Jg2 (6), č. Kd5 Sb3 Sb8 Jc2 Pd7 e3 g7 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1932: b. Ke1 Jb6 (2), č. Kb3 Pa2 a3 b4 (4), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, žartovný problém. 1933: b. Kh5 Sh2 Pc5 d5 e2 f2 (6), č. Kc8 Vd2 Sd1 Pb7 c2 c7 d4 e4 (8), čierny začne a pomôže dať bielemu mat tretím ťahom, žartovný problém.


Blíži sa apríl

a to sa obyčajne prejavuje aj v šachových rubrikách. Ich vedúci si želajú, aby sa riešitelia venovali v prvý deň tohto mesiaca takzvaným žartovným problémom. V terminológii nie je napísané, že sa pritom musia smiať, ale je nevyhnutné, aby porušili pravidlá šachu, ktoré pre nich predpísala pravidlová komisia Medzinárodnej šachovej federácie. Povie sa porušiť, ale ako? Problém č. 1932 obsahuje zdanlivú hru (keby začínal biely) 1...Kd2 2.a1b.D! Db1 mat, teda so starou známou premenou čierneho pešiaka na bielu dámu, a to je už aj návod na objavenie "skutočného" riešenia. V trojťahovom pomocnom mate prišiel autor s novinkou, ktorá je založená na "príliš presnom" preklade francúzskeho výrazu en passant, keď jeho použitie možno chápať ako vykonanie určitej činnosti v priebehu inej činnosti. Teda biely či čierny vykoná nejaký ťah a pritom "mimochodom" uskutoční zároveň aj branie mimochodom... Bude toto vysvetlenie stačiť? – Riešenie problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (dvoch za dvojťažku a jedného za aspoň jeden žartovný problém) odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1916 (Bidleň) z 13. februára: a) 1.Ja3 hrozí 2.Jc4 mat, 1...Jc6+ 2.J:c6 mat, b) duplex 1.J:c5 hrozí 2.Jb7 mat, 1...Jc6+ 2.J:c6 mat. Nie je to zámena matu, ani obrany, ale farby ťahov.

Riešenie problému č. 1917 (Michalko) z 13. februára: 1.Jf7 hrozí 2.d4+ Kc6 3.Jd8 mat, 1...Kc6 2.Jd8+ Kc5 3.d4 mat, 1...c:d3 2.Je5 d:c2 3.d4 mat. Tri jednoduché modelové maty, len škoda, že sa nepodaril lepší úvodník.

Riešenie problému č. 1918 (Hartong) z 13. februára: 1.Jd6 hrozí 2.V:e4, 1...Vb3 2.Kb6 3.D:c5 mat, 1...Vc3 2.Je8 3.Jf6 mat, 1...Vd3 2.h8D 3.Je7 mat, 1...Ve3 2.Jc8 c3 3.Jb6 mat, 1...Vg3 2.Kd7 3.S:e6 mat (1...e3 2.Db5 atď.). Čierna veža blokuje postupne päť pešiakov: typická trojťažka strategickej školy.

– Tesne pred uzávierkou sme sa však dozvedeli smutnú správu: Jan Hartong zomrel 29. januára t. r., teda 13 dní pred svojimi 85. narodeninami...

Knihy za riešenie problémov č. 1916-1918 vyhrávajú: žiak Petr Františ, VUPS 50/38, 010 01 Žilina, Igor Povinský, Bottova 8, 927 00 Šaľa a Štefan Škultéty, Tyršova 11, 934 01 Levice.


Bratislavský krúžok

Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 2. apríla t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 277.


Mat-pat

Deviate číslo bulletinu OV ČSZTV Martin a TJ Lokomotíva Vrútky prináša na 9 stranách 33 originálov, niekoľko správ, ale najmä výsledok vlastnej súťaže dvojťažiek za roky 1983-1985: ceny získali J. Szöghy, M. Nemček, V. J. Šaňšin, čestné uznania J. Gašparovič, C. Groeneveld, M. Bednár, F. Istokovics, V. Zagorujko, pochvalné zmienky J. Antonov, J. Burda, V. Kuznecov + M. Pavlov, M. Nemček, L. Salai, A. Tusejev. Rozhodcom bol P. Siklósi (MĽR), rozhodnutie je pravdepodobne len predbežné.


Vzad <<  >> Vpred