Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(1.4.1988)


Problém č. 2052

F. Bondarenko

Feenschach 1960

Biely vyhrá

 


 

Problém č. 2053 – originál

Bohuslav Sivák, Zvolen

Mat jedným ťahom

žartovný problémProblém č. 2054 – originál

Peter Cinko, Partizánske

Pomocný mat 2. ťahom

žartovný problémJe to presne dnes

Ako je známe, nie každý rok padne 1. apríl na piatok. Dnes však nemusíme písať blíži sa prvý apríl, alebo včera sme oslávili sviatok humoru lebo, jednoducho, došlo to presne na dnes. A zachmúrené a napnuté tváre šachistov, ak náhodou práve nehrajú dôležitú partiu o elobody, sa vyjasňujú, hýria úsmevmi, povznášajúcim humorom a triafajúcou satirou. Šachové problémy, ako výtvory ľudského ducha, môžu odrážať aj dnešnú veselú stránku života. Ten, kto si poradí s reprodukovanou štúdiou, resp. objaví, ako si dve biele dámy poradia so šiestimi čiernymi vežami, sa iste prinajmenšom pousmeje (ak nie je vyslovene morózneho charakteru). A smiechu sa nezdrží, ak príde na kĺb nasledujúcim dvom "žartovkám" (hoci takéto skladby vznikajú už kde-kade – ak máme na mysli Slovensko). Pravda, v každej je čosi nové: v č. 2053 "vyúčtovanie" ťahov bieleho a v č. 2054 rošáda, založená na dvoch menších omyloch. Však uvidíme, či tieto návody našim riešiteľom postačia... Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (dvoch za štúdiu a jedného za aspoň jednu z úloh) odmeníme knihami. Kontrolná notácia diagramov: 2052: b. Kh3 Dh4 Dh7 (3), č. Kd5 Vc4 Vc5 Vc6 Vd4 Ve4 Ve5 Pe6 (8), biely začne a vynúti výhru; 2053: b. Kg1 Vg8 Vh1 Jg3 (4), č. Kf3 Jg4 Pe3 h3 h4 (5), mat jedným ťahom (nie prvým!), žartovný problém; 2054: b. Ke1 Jc1 (2), č. Kh3 Pa3 g4 (3), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, žartovný problém.)

Problém č. 1932 (Gašparovič) z 27.3.1987 opravuje autor takto: b. Ke1 Jd6 (2), č. Kb3 Pa2 a3 a4 b4 (5), pomocný mat druhým ťahom, žartovný problém: Zdanlivá hra 1...Kd2 2.a1b.D (premena čierneho pešiaka na bielu dámu) Db1 mat, riešenie 1.a1b.V 0-0-0 2.a2 Vd3 mat. Riešiteľov prosíme o preskúšanie korektnosti.

Riešenie problému č. 2039 (Nemček) z 19. februára: Tri riešenia 1.Jd5, 1.Ve4, 1.Ke4 s tempom a matmi 2.J:e3, J:f4, 2.V:e3, V:f4, 2.K:e3, K:f4 po obranách 1...Je3, Jf4+. Trojfázová zámena dvoch matov.

Riešenie problému č. 2040 (Csoltó) z 19. februára: a) 1.h4 a4 2.h3 a5 3.h2 a6 4.h1V a7 5.Vh6 a8D 6.Vf6 Da2 mat, b) 1.h4 a4 ... 4.h1S a7 5.Se4 a8D 6.Sf5 Da2 mat, 4.h1J a7 5.Jg3 a8D 6.Jf5 Da2 mat. Biely si premení pešiaka na dámu, čierny na ostávajúce figúry, čiže "všepremena".

Knihy za riešenia problémov č. 2039 a 2040 vyhrávajú: Ján Badanič, p. Miňovce, 090 32 Ruský Kručov 43, Karol Čajánek, Palisády 28, 811 06 Bratislava a Karel Štefek, Vyhlídka 802, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí.

* Šachový oddiel TJ Duslo Šaľa usporiada v dňoch 14. a 15. mája t. r. II. ročník bleskovej skladateľskej (prvý deň) a riešiteľskej súťaže (druhý deň). Záujemcovia si môžu vyžiadať propozície na adresu Jozef Havran, Kukučínova 15, 927 00 Šaľa – termín na prihlášky je do 20. apríla t. r.

* Medzinárodná skladateľská súťaž TJ Caissa Zvolen C 14.3.1987 má tento predbežný výsledok (v jednotlivých oddeleniach uvádzame v poradí len ceny): dvojťažky A. Pankratiev (ZSSR), S. Mladenović (Juhoslávia), A. Pankratiev, trojťažky C. Goumondy (Francúzsko), Z. Labai (ČSSR), S. Mladenović, dvojťahové pomocné maty P. Makarenko (ZSSR), T. Garai (USA), D. Müller (NDR), A. Pituk (ČSSR), dvojťahové samomaty P. Gvozdják (ČSSR), W. Tura (Poľsko), J. Havran (ČSSR). Okrem toho bolo udelených spolu ešte 23 vyznamenaní. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred