Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.5.1988)


Problém č. 2065 – originál

Norbert Vanko, Čaradice

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom

 


 

Problém č. 2066 – originál

Milan Nemček, Martin

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešeniaProblém č. 2067 – originál

Michal Hlinka, Košice

Biely vyhráMájová prvotina

Autorom ďalšej – v poradí už 191. – prvotiny v našej rubrike je študent gymnázia v Zlatých Moravciach, člen krúžku Karola Mlynku. Symbolický problém na druhom diagrame nám svojím geometrickým tvarom pripomenie začínajúci sa mesiac lásky... A nakoniec nasleduje náročná štúdia úspešného košického skladateľa – väčšinu jej riešenia, ale bez analýz, prezradíme: 1.Vd7+ Kg8 2.h7+ Kh8 3.Sc3 Jd4! 4.Sb2!! (vzájomné tempo) Vf8+ 5.Ke7 Vf4 6.Kd8! Vf8+ 7.Kc7 Vf6. – Úplné riešenia prvých dvoch problémov (dvojťažka má dve zvodnosti) a dokončenie riešenia štúdie (pokiaľ možno aj so zaujímavými odbočeniami) pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (dvoch za úlohy, jedného za štúdiu) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2065 b. Kf1 Da6 Jg5 (3), č. Kh1 Sg1 Pe5 f2 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2066 b. Kd1 Jc2 Je2 Pb3 f3 (5), č. Kd3 Sd5 Ja5 Jg5 Pa4 b6 c6 e6 f6 g4 (10), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho; 2067 b. Ke8 Vd5 Sd2 Ph6 (4), č. Kh7 Vf6 Jb3 (3), biely začne a vynúti výhru.)

Riešenie problému č. 2051 (Zagorujko) z 25. marca: 1.Da1! hrozí 2.Vd1! a 3.Ve3 alebo Vc5 mat, 1...Sc7 2.Vc5+ V:c5 3.Vd5 mat, 1...Jd7 2.Vd5+ e:d5 3.Ve3 mat, 1...Vd5 2.Ve3+ f:e3 3.Ve4 mat, 1...Sd6 2.Ve4+ S:e4 3.Vc5 mat. Vynikajúci úvodník, tichá hrozba a "rotácia" druhých a tretích ťahov bieleho v štyroch variantoch so zaujímavou motiváciou. Krásna skladba, ktorej riešenie sťažujú ešte ďalšie tri varianty: 1...K:d4, Sd3, V:a1 2.e3+, Vcc4, Sc6 atď. Počet našich stálych riešiteľov poklesol pri tejto trojťažke asi na šestinu... Knihy za správne riešenie vyhrávajú: Štefan Balog, Duchnovičova 6, 066 01 Humenné, Stanislav Marek, Mukačevská 11, 080 01 Prešov a František Vítek, Leninova 964/5a, 017 01 Považská Bystrica.

Riešenie problému č. 2052 (Bondarenko) z 1. apríla: 1.Dd8+ Vd6 2.Db7+ Vcc6 3.Da5+ 4.Db3+ 5.Dd2+ 6.Df3+ 7.Dg5+ 8.Df7+ 9.Dd8+ 10.Db7+ 11.Da5+ 12.Db3+ 13.Dd2+ 14.Df3+ 15.Dg5+ 16.Df7+ 17.Dd8+ 18.Db7+ 19.Da5+ V4c5 20.Db3+ Vdc4 21.Dd2 mat. Biele dámy "zabehli" tri a pol kola. Problém sa riešiteľom veľmi páčil, i keď nebolo ľahké zohnať toľko veží. Čitateľ M. N. k tomu poznamenal: "Chudák kráľ z toho zvežovatel".


Bratislavský krúžok

Najbližšie stretnutie záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 12. mája t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 277. – Riešenia originálov z č. 6-7 bulletinu krúžku Pat a mat možno poslať do konca mája. (-kh)


* * *

Poradie v praktickom šachu

Z hľadiska blížiacej sa šachovej olympiády je zaujímavé poradie štátov podľa priemerného rejtingu šiestich najlepších šachistov (k 1.1.1988): 1. ZSSR 2665, 2. Veľká Británia 2585, 3. USA 2575, 4. Maďarsko 2574, 5. Juhoslávia 2570, 6. NSR 2533, 7. Holandsko 2530, 8. Island 2516, 9. NDR 2511, 10. Rumunsko 2511, 11. Argentína 2505, 12. Bulharsko 2504, 13. ČSSR 2502. Medzi ženami pri hodnotení najlepších štyroch je takéto poradie: 1. ZSSR 2455, 2. Maďarsko 2339, 3. Juhoslávia 2301, 4. Poľsko 2294, 5. Veľká Británia 2290, 6. Rumunsko 2286, 7. NSR 2276, 8. USA 2262, 9. Bulharsko 2246, 10. ČSSR 2241 atď.


Vzad <<  >> Vpred