Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(13.5.1988)


Problém č. 2068 – originál

Zoltán Vicén, Stará Bystrica

Mat 2. ťahom


Problém č. 2069 – originál

Gejza Reiprich, Martin

Mat 3. ťahomKráľ má voľné pole

Vo svojej druhej dvojťažke skonštruoval autor z Čadčianskeho okresu okrem hrozby 6 variantov – pri matovaní sa treba sústrediť na voľné pole e4. Stále aktívny vrútocký skladateľ predkladá riešiteľom trojťažku vo svojom typickom štýle: čierny kráľ má voľné pole e5 a v priebehu pestrých variantov ho tri razy blokuje pešiakom. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2068 b. Kh3 Db8 Vd3 Vh6 Sf8 Sh7 Jf5 Jh5 Pb4 b5 f4 (11), č. Kd5 Vc6 Vc7 Jb3 Jc4 Pd4 d6 e7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom: 2069 b. Kb4 Dg7 Vc7 Je8 Pe3 f6 (6), č. Kd5 Sa7 Sh7 Jh8 Pb6 e4 e6 f7 (8), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

Riešenie problému č. 2053 (Sivák) z 1. apríla: 1.Vh1-f1+! (dokončenie rošády, čo činí pol ťahu), 1...Jf2 2. odstránenie Jf2 (prvá polovica brania) mat, 1...K:g3 2. odstránenie Jg4 mat. Chutný nápad, ibaže šachoví právnici by mohli namietať, či ide o skutočné polovice ťahov (napr. kráľ sa presunul na g1, ale veža ho musí preskočiť a pod.).

Riešenie problému č. 2054 (Cinko) z 1. apríla: Autorova intencia 1.a2 Je2 2.a1b.V (premena čierneho pešiaka na bielu vežu) 0-0-0-0-0-0-0 (najdlhšia rošáda: kráľ sa presunul na g1 a veža ho preskočila) mat, niektorí riešitelia však našli iné riešenie (ktoré možno pokladať za druhé a nie vedľajšie): 1.a2 Kf2 2.a1b.D Dh8 mat (Jc1 je ekonomický, lebo bez neho by išlo aj 2.Dh1 mat!).

Knižné ceny za riešenie problémov č. 2052-2054 vyhrávajú: Imrich Bandžuch, Moravská 7/13, 052 01 Spišská Nová Ves, Jozef Meravý, Čs. armády 35, 040 01 Košice a Milan Nemček, Švermova 5, 036 07 Martin 7 – Vrútky. – Ako sme predpokladali, s ohľadom na veľmi úspešné č. 2052 iba nepatrný počet riešiteľov prišiel na kĺb žartovným problémom. (-kh)


* * *

Slovan CHZJD vyhral SNL

Najvyššia čs. súťaž družstiev sa skončila začiatkom marca a priniesla prvý titul majstra ČSSR Univerzite Brno, ktorá zatiaľ bez príliš zvučných mien (Blatný, Hába, Jurka, Daněk, Ševčík atď.) pôsobila ako jednoliaty bojovný kolektív. Jediný slovenský zástupca v 1. lige Lokomotíva ŽOS Trnava mal po výbornom nástupe (vyhral prvé 4 zápasy) vysoké ambície, ale po zľavení tempa sa musel uspokojiť len so 4. miestom, keď medaila unikla len tesne. Z ligy zostupuje armádny kolektív ÚDA Praha a o návrat medzi elitu sa usiluje bratislavský Slovan, ktorý s prevahou vyhral SNL, ale definitívny postup si musí ešte vybojovať v neľahkej kvalifikácii. Oporami družstva boli tradične čelní hráči Ftáčnik a najmä Štohl, ktorý svojim súperom na 2. šachovnici povolil len jedinú remízu. Nasledujúca partia je z kľúčového zápasu s potenciálnym konkurentom Športbytom Bratislava:


GažíkŠtohl (sicílska obrana)

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 c:d4 4.J:d4 Jf6 5.Jc3 e6 6.Se2 Se7 7.0-0 0-0 8.f4 a6 9.De1. V labyrinte scheveningenského systému treba nielen poznať jednotlivé varianty, ktoré sa často navzájom prelínajú rôznym poradím ťahov, ale najmä dobre rozumieť jemnostiam a reagovať na prípadné zvláštnosti. V partii biely sa snaží zaobísť bez obvyklého ťahu Se3, lebo čierny ešte nevyvinul jazdca na c6. Po bežnom Dc7 by teraz hra asi prešla k bežným schémam, ale Štohl si pripravil novinku: 9...b5!? 10.Sf3 b4 11.e5. Biely prijíma rukavicu, ale za úvahu stálo zdržanlivejšie 11.Jd1 e5 (Sb7? 12.D:b4 S:e4 13.S:e4 J:e4 14.Db7) 12.Jf3 Jc6 13.Kh1 s celkom dobrou hrou. 11...d:e5 12.S:a8 e:d4 13.Je4 Jd5! 14.Jg5 a5 15.De4?! Hrozí síce mat, ale silnejšie bolo 15.De5! s ideou na Jd7 alebo Sa6 odpovedať úderom 16.J:e6! Čierny by asi zahral Ja6 16.S:d5 e:d5 17.Jf3 Sf6 s ďalším Jc5 a plnou kompenzáciou za kvalitu, ale teraz jeho iniciatíva nadobudne hrozivé rozmery: 15...Jf6 16.Df3 Dc7 17.Vf2 Sa6 18.Kh1 Jbd7 19.Sd2 Jb6 20.Se4 h6 21.Jh3 Ja4. Jednoduchšie bolo odohranie kvality ťahmi J:e4! 22.D:e4 Sh4, ale čierny stále drží výhodu. 22.b3. Podľa Štohla sa mohol biely lepšie brániť ťahom 22.a3!? 22...J:e4 23.D:e4 Jc5 24.Df3 Sh4 25.a3 Sb7 26.Dg4 S:f2 27.J:f2 Je4! 28.J:e4 S:e4 29.a:b4 D:c2 30.Dd1! Prechod do koncovky je jedinou nádejou bieleho v obojstrannej časovej tiesni. 30...a:b4 31.D:c2 S:c2 32.Va4!? Vb8. Presnejšie bolo f6! 33.V:b4 e5. 33.V:b4 V:b4 34.S:b4 S:b3 35.Kg1 f6 36.Kf2? Tuhý odpor ešte sľubovalo 36.Sc5! s myšlienkou zablokovať čiernych pešiakov, napr. e5 37.f:e5 f:e5 38.Sd6 e4 39.Sc5 d3 40.Se3 alebo 36...d3 37.Sb4. Vynútenie výhry by bolo ešte veľmi zložité. 36...Kf7 37.Sc5. Teraz už pokus o blokádu 37.Sd6 nestačí pre g5! 38.g3 e5! 39.f:e5 Ke6 40.Sf8 f:e5 41.S:h6 g4. 37...e5 38.h4 h5 39.g3 Ke6 40.Sf8 g6 41.Ke2 e4 42.Sc5 Sc4 43.Kf2 Kd5 44.Sa7 Sb3 a biely sa vzdal. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred