Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(8.1.1988)


Problém č. 2027 – originál

Karol Mlynka, Zlaté Moravce

Mat 2. ťahom


Problém č. 2028 – originál

Ján Michalko, Važec

Mat 3. ťahomNová skladateľská súťaž

Do novej celoročnej súťaže, ktorej propozície prinesieme v nasledujúcej rubrike, patria dva dnešné problémy: vo dvojťažke si treba všimnúť zvodnosti vežami a pešiakmi, v trojťažke modelové maty. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2027 b. Kd6 Dd7 Vd3 Vh3 Sf6 Pe4 f5 g4 (8), č. Kf4 Pa5 b4 f7 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2028 b. Kg8 Vf7 Jb4 Pc2 c5 f3 f4 (7), č. Ke6 Sb7 Pc6 d5 (4), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

Riešenie problému č. 2009 (Klemanič) z 27. novembra 1987: 1. zvodnosť 1.Jc6? hrozí 2.Dd5 mat, 1...Ve5 2.D:e5 mat, 1...Vad7!, 2. zvodnosť 1.Je6? hrozí 2.De5 mat, 1...Dd5 2.D:d5 mat, 1...S:c3!, riešenie 1.Dg6 hrozí 2.D:f5 mat, 1...Dd5, Ve5 2.Ve3, Jd6 mat (1...Kd5 2.Jd2 mat), ktorého maty korešpondujú so zdanlivými hrami 1...Jf5~, J:d6+ 2.Ve3, J:d6 mat (1...J:d4+ 2.D:d4 mat). Motivačne bohatá moderná dvojťažka so zámenami obrán, matov aj funkcie ťahov.

Riešenie problému č. 2010 (Labai) z 27. novembra 1987: a) 1.De8 hrozí 2.Dh5+ K:f6 3.Je8 mat, 1...Db5+ 2.Jc6+ K:f6, K:d5 3.Df7, De5 mat, 1...D:g4+ 2.Jef5+ K:f6, K:d5 3.De6, Va5 mat, b) 1.Db8 hrozí 2.Jb7+, Jc4+, 1...Db5+ 2.J:b5+ K:f6, Ke4 3.Dh8, Va4 mat, 1...D:g4+ 2.Jdf5+ K:f6, Ke4 3.Dd6, Va4 mat. Náročná zámena dvoch hier v trojťažke s rozvetvovaním v druhých ťahoch – malou chybou krásy je len opakovanie matu Va4.

Knihy za riešenia problémov č. 2009 a 2010 vyhrávajú: Ján Čopjan, Sídlisko K. Gottwalda 290, 905 01 Senica, Jozef Jakubek, 094 13 Sačurov 142, okr. Vranov nad Topľou a Vladimír Mrva, Októbrová 73, 080 01 Prešov.

* Bratislavská riešiteľská súťaž sa uskutoční v sobotu 23. januára t. r. o 9,30 hod. v Dome kultúry Ružinov.


* * *

Prehnaná bojovnosť

Druhá tretina zápasu prebieha v znamení zvýšenej opatrnosti. Je príznačné, že v tejto fáze obidve rezultatívne partie prehrali vodcovia bielych kameňov v dôsledku násilného lámania dobre organizovanej obrany. Na prehnanú bojovnosť najprv doplatil vyzývateľ v 11. partii:


KarpovKasparov (Grünfeldova indická)

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5 4.c:d5 J:d5 5.e4 J:c3 6.b:c3 Sg7 7.Sc4 c5 8.Je2 Jc6 9.Se3 0-0 10.0-0 Sg4 11.f3 Ja5 12.S:f7+. Rovnako ako vlani Grünfeldova indická slúži majstrovi sveta vierou a pravdou. Centrálny variant vedie spravidla k ostrej hre, ale pri príprave na zápas Karpov so svojimi sekundantmi oprášili tento starý ťah, ktorý po viac ako 30 rokoch upadol do zabudnutia. Ani sevillský zápas veľmi nezmenil skeptickú mienku teórie a napriek tomu Karpov takto hral štyri razy za sebou bielymi. Zrejme mu nešlo ani tak o prevahu z otvorenia, ale skôr o zavlečenie súpera na menej prebádanú pôdu s minimom taktických možností. 12...V:f7 13.f:g4 V:f1+ 14.K:f1 Dd6. Tak hral Kasparov v 5. a 7. partii, kým v 9. partii trochu predčasne vymenil na d4 a po 14...c:d4 15.c:d4 Db6 16.Kg1 De6 17.Dd3 D:g4 18.Vf1 Vc8 19.h3 Dd7 20.d5 Jc4 21.Sd4 atď. a o remízu musel ťažko bojovať plných 70 ťahov. 15.Kg1. Pružnejšie ako 15.e5, čo dalo čiernemu nadvládu nad bielymi poľami, zatiaľ čo jeho strelec sa aktivizoval cez pole h6. 15...De6 16.Dd3 Dc4!? Niet divu, že Kasparovovi sa nechce opakovať krvopotnú obranu z 9. partie, ku ktorej by viedlo vyrovnanie materiálu c:d4 17.c:d4 D:g4, a naopak ponúka prechod do koncovky, kde pluspešiak bieleho má len symbolický význam. 17.D:c4+ J:c4 18.Sf2 c:d4 19.c:d4 e5 20.d5 Sh6 21.h4 Sd2 22.Vd1 Sa5 23.Vc1 b5 24.Vc2 Jd6 25.Jg3 Jc4 26.Jf1 Jd6 27.Jg3 Jc4 28.g5 Kf7 29.Jf1 Jd6 30.Jg3 Jc4 31.Kf1 Ke7 32.Sc5+ Kf7 33.Vf2+?! Treba obdivovať majstrovstvo Karpova pri rozohrávaní prostej pozície, ale i ľstivosť Kasparova, keď zdanlivo naivným manévrom kráľa odviedol súpera od plánovitého 33.Ke2 s ideou manévru Jf1-e3. Pravda, aj v tom prípade by odpoveď 33...Sb6 dala čiernemu dostatočnú protihru, napr. 34.S:b6 a:b6 35.Jf1 Va4! a keď 36.Je3, tak Jd6 s útokom na Pe4. Je možné, že celý manéver bol presnejší už o ťah skôr (namiesto 32.Sc5+), kým lákavý ťah v partii v spojení s ďalšou pseudoaktivitou privedú bieleho do nečakanej záhuby: 33...Kg7 34.Vf6 Sb6! 35.Vc6?? Bojový zápal v časovej tiesni býva zlým radcom. Ešte stále by sa nič nestalo po 35.Sf2. 35...Ja5! Pasca sa zatvorila a biely stráca kvalitu. Jej uplatnenie už nepredstavuje pre majstra sveta vážne problémy. 36.S:b6 J:c6 37.Sc7 Vf8+ 38.Ke2 Vf7 39.Sd6 Vd7 40.Sc5 Ja5 41.Jf1 Vc7. Pečatený ťah. 42.Sd6 Vc2+ 43.Kd3 V:a2 44.Je3 Kf7 45.Jg4 Jc4 46.J:e5+ J:e5 47.S:e5 b4 48.Sf6 b3 49.e5 V:g2 50.e6+ Kf8 a biely sa vzdal. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred