Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(26.2.1988)


Problém č. 2041 – originál

Stanislav Dešť, Plavecký Mikuláš

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


Problém č. 2042 – originál

Jozef Taraba, Kežmarok

Mat 2. ťahomSaratov – Bratislava

Od kapitána sovietskeho družstva sme dostali témy ostávajúcich dvoch oddelení:

3. Trojťažky: Prvým ťahom dáva biely čiernemu kráľovi únikové pole, druhým ťahom biely opäť dáva únikové pole. (Pozn. red.: Zatiaľ nie je jasné, či biely zároveň môže brať (iné) pole, resp. či v druhom ťahu môže šachovať. Odpoveď na tieto otázky prinesieme asi o 3-4 týždne.)

4. Štúdie: V skladbe na výhru alebo remízu sa uskutoční najmenej jedna premena bieleho alebo čierneho pešiaka na slabšiu figúru (vežu, strelca alebo jazdca).

Príklady na tieto témy prinesieme o týždeň.

Riešenie problému č. 2027 (Mlynka) z 8: januára: Pokusy 1.Vd4? hrozí 2.e5 mat, 1...K:g4!, 1.Vh4? (2.g5 mat), 1...K:e4!, 1.e5? (2.Vd4 mat), 1...K:g4 2.Vh4 mat, 1...Ke4!, 1.g5? (2.Vh4 mat), 1...K:e4 2.Vd4 mat, 1...Kg4!, riešenie 1.Da4 tempo 1...K:g4, K:e4, b3 2.Vh4, Vd4, e5 mat. Zámena funkcie ťahov včítane dvoch hrozbových paradoxov.

Riešenie problému č. 2028 (Michalko) z 8. januára: 1.c3 hrozí 2.f5+ Ke5 3.Jd3 mat, 1...d4 2.c:d4 a 3.f5 mat, 1...Sa6 2.J:a6 d4 3.Jc7 mat. Tri modelové maty.

Knihy za riešenie problémov č. 2027 a 2028 vyhrávajú: Jozef Adamkovič, 044 41 Sady nad Torysou 47, Milan Ďurík, 956 15 Kovarce 56 a Pavol Ivanič, Slovenskej republiky rád 30, 984 01 Lučenec.

K dnešným problémom: Ďalšia prvotina v našej rubrike má zdanlivú hru 1...d:e3 2.Dd5 mat, v druhej dvojťažke patrí do obsahu aj zvodnosť 1.Jfd7?. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia: 2041 b. Ka3 Dd1 Ve3 Vh6 Se4 Sg3 Jb1 Pe7 (8), č. Ke5 Vf4 Sb5 Pa4 d4 f3 (6); 2042 b. Ka6 Da2 Vc8 Vh3 Sc2 Sg7 Je5 Jf6 Pb6 b7 d5 d6 e4 f4 (14), č. Kc3 Dc7 Vd1 Vg3 Ja8 Pd2 h4 (7); v oboch biely začne a dá mat druhým ťahom.)


* * *

Zaváhanie Kasparova

Séria 6 remíz medzi 17.-22. partiou bola tichou predzvesťou nevídaného záveru, ktorý dvíhal zo sedadiel vypredané hľadisko divadla Lopeho de Vega v Seville. Dve posledné partie prinútili oboch aktérov siahnuť až na dno fyzických i psychických síl a sú ukážkou vrcholného boja o všetko.


23. partia KarpovKasparov (Grünfeldova indická)

1.c4 c5 2.Jf3 Jf6 3.Jc3 d5 4.c:d5 J:d5 5.d4 J:c3 6.b:c3 g6 7.e3 Sg7 8.Sd3 0-0 9.0-0 Dc7 10.Vb1 b6 11.De2 Vd8 12.Se4. Úvod k forsírovanej taktickej operácii, ktorej výsledkom bude blokáda centra. 12...Sa6 13.c4 Jc6 14.d5 f5!? K podobnej strategickej pozícii by došlo po Ja5 15.Sd3 e5 16.e4 Jb7 so zaujatím blokádového postavenia na d6. Zdá sa, že čierny by bol odkázaný na pasívnejšiu obranu ako v partii. 15.Sd3 e5 16.e4 Jd4 17.J:d4 c:d4 18.Sg5 Vf8 19.Vfc1 Vac8 20.Sd2 Vf7 21.a4 f:e4 22.D:e4 Vcf8 23.f3 Sc8 24.a5 Sf5 25.De2 Ve8 26.Se4 Sf8 27.Dd3 Sc5 28.Va1 Dd7 29.Ve1 Dc8 30.Kh1 Vc7 31.Vab1 Kg7 32.Vec1 S:e4?! Americký veľmajster lotyšského pôvodu Mednis nedávno vydal zaujímavú monografiu o prehrách Bobbyho Fischera, pričom vždy sa snažil odhaliť miesto, kde sa legendárny majster sveta dopustil rozhodujúcej chyby. Skúsení glosátori vedia, že s určením chyby to nie je také jednoduché – bývajú partie, kde k očividnej chybe nedošlo a príčinou prehry je chybná celá koncepcia. Kasparov tu stratil trpezlivosť pokračovať v zdĺhavom lavírovaní a rozhodol sa využiť príležitosť k otvoreniu f-stĺpca. Takticky je jeho počin odôvodnený tým, že biely nesmie brať dámou pre Sa3! a padol by Pc4. 33.f:e4 Vf7 34.Dg3 b:a5?! Logické ohnivko pochybného plánu. 35.S:a5 Vf4 36.Ve1 Da6 37.Sd2 Vf7 38.Dd3 Vef8 39.h3 Vf2 40.Va1 Df6 41.Vg1! Pečateným ťahom biely v zárodku likviduje prípadnú možnosť V:g2, ktorá by mohla vyjsť, keby druhá veža opustila prvý rad. Je poučné, ako obidve strany majstrovsky kombinujú obranu s útokom: 41...h5 42.Va5 De7 43.Vb1 h4 44.Va6 V8f7 45.Vc6 Df8 46.Vg1! Hrozilo Vf1+ 47.V:f1 V:f1+ 48.Kh2 Df2. 46...Se7 47.Ve6 Kh7 48.Se1. Branie pešiaka 48.V:e5 by po Sd6! forsírovanie viedlo k nejasnému variantu 49.Vh5+! (prehráva 49.Ve6? V7f3! a po ústupe dámy V:h3+ s matom) g:h5 50.e5+ s ďalším 51.e:d6. 48...Vf1 49.Sd2 Sc5!? Prečo sa čierny, ktorému by opakovanie ťahov vyhovovalo, nevrátil vežou na f2? Možno už nechcel pripustiť uvedený variant s obeťou kvality 50.V:e5!? alebo sa rozhodol hrať na výhru vytvárajúc nebezpečnú hrozbu V:g1+ 51.K:g1 Vf1+! 52.D:f1 d3+, ktorú treba rešpektovať: 50.Vc6! V7f3? Podľa Mednisovho princípu by bolo prosté odsúdiť toto impulzívne prerátanie sa ako rozhodujúcu chybu. Pravda je skôr taká, že celý plán hry po f-stĺpci, započatý mikrochybami v 32. a 34. ťahu, priviedol majstra sveta do pozície, ktorú udržiavať pomocou taktiky je čoraz ťažšie, napr. na Vf2 ide nepríjemné 51.Sg5 a na Se7 51.Vc7. 51.g:f3 V:f3 52.Vc7+ Kh8 53.Sh6! Pôsobivé vyvrátenie nekorektnej kombinácie. 53...V:d3 54.S:f8 V:h3+ 55.Kg2 Vg3+ 56.Kh2 V:g1 57.S:c5 d3 a čierny sa vzdal, nevyčkajúc, ktorý z dvoch vyhrávajúcich ťahov si spokojný súper vyberie. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred