Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(12.2.1988)


Problém č. 2036 – originál

Milan Borik

Bánovce nad Bebravou

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 2037 – originál

Jozef Taraba, Kežmarok

Mat 2. ťahomProblém č. 2038 – originál

Juan Carlos Benítez

Santiago de Cuba

Pomocný mat 2. ťahom (text)Pomocný mat z Kuby

V prvej dvojťažke si treba vybrať spomedzi ťahov pešiaka c2, č. 2037 so zvodnosťou 1.Dc7? je hodné majstra športu. Juan Carlos v tomto roku končí štúdium na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK, ale občas ešte stihne zložiť obľúbený pomocný mat. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2036 b. Ke1 Vf3 Sa8 Sd2 Jb2 Je8 Pc2 e3 g4 g6 (10), č. Ke5 Sh6 Pb3 b5 d3 d4 e4 e6 g5 g7 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2037 b. Ka8 Dd8 Vb4 Ve8 Sa1 Se6 Jb1 Jd4 Pd3 d7 f3 f4 g2 (13), č. Ke3 Ve2 Vh5 Sf1 Jb2 Pf2 g4 g5 h7 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2038 a) b. Ka7 Sh6 Jg6 Pc4 (4), č. Kc6 Jf8 Pc5 (3), b) Jf8 premiestniť na a8, v oboch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom.)

Riešenie problému č. 2019 (Borik) z 24. decembra 1987: 1.Jd7 šach, 1...Vbb6, Ka8 2.c8J, c8D mat (po 1...Vab6 menší duál 2.Da5 Da2 mat), zo zvodnostných variantov sú osobitne zaujímavé 1.Dc6? Vb8 2.Jc8 mat, 1.Dd6? Vb8 2.c:b8D mat, 1.Dd7? Vb:b6, Vb8 2.c8D, c8J mat. Originálna "zámenovka", autor, by sa mal však ešte pokúsiť o odstránenie "nadbytočných" vyvrátení a duálu.

Riešenie problému č. 2020 (Miltner) z 24. decembra 1987: 1.Vc4 hrozí 2.d4+ Ke4 3.Dh7 mat, 1...Vh1 2.Ve4+ d:e4 3.d4 mat, 1...d:c4 2.d:c4 a 3.Dd5 mat. Tri pekné modelové maty – menej podarený úvodník (branie poľa d4) je kompenzovaný možnosťou 1...Kd4 2.Dg7 mat (pred úvodníkom).

Riešenie problému č. 2021 (Labai) z 24. decembra 1987: Tematický pokus 1.Kf6? Jhg8+ 2.Kf7 Jh6+ 3.Ke8 Sg5 4.Jb6 a 5.Jc4 mat, ale 1...Sg5+!, riešenie 1.Jb6 S:d3 2.Sd7 Sa6 3.Jf5+ Jh:f5+ 4.Kf6 Jd4 5.S:e7 mat. Nekonvenčná kombinácia s logickým "nádychom" a recipročnou zámenou prvého a štvrtého ťahu. Úprava.

Knihy za riešenie problémov č. 2019-2021 vyhrávajú: Jozef Béreš, ČSA 29, 045 01 Moldava nad Bodvou, Ladislav Krump, Lipová 8, 934 01 Levice a Vlastimil Suchý, Cejle č. 8, 588 61 Kostelec u Jihlavy.

Riešenie problému č. 2016 (Hlinka), dodatočne z 11. decembra 1987: Čierny hrozí ťahom Sa3 chytiť Ja2, 1.Sf8! Sd4! (pripravuje zisk jazdca) 2.Jb4 Vg2+ 3.Kh5! (po 3.Kh4? Sf6+! 4.Kh5 Vg8 5.Sd6 Vd8 6.Sc7 Vd7 7.Kg6! Se7! čierny vyhrá) 3...Vf2 4.Sd6! (chytenie jazdca by vyšlo po 4.Se7? Sc3! 5.Sh4 Ve2! 6.Jd5 Ve5+!) 4...Sc3 5.Sg3! Vg2 6.Jd5 s napadnutím strelca, preto remíza. Riešiteľov prosíme o preskúšanie autorovho riešenia.


Bratislavský krúžok

Riešiteľská súťaž z príležitosti 15. výročia založenia Krúžku kompozičného šachu pri ObKaSS II sa skončila víťazstvom Cyrila Opalka z Bratislavy (14 bodov, (100 %), 69 minút) pred Zoltánom Labaim z Milanoviec (14 – 73), Marekom Kolčákom z Bratislavy (13 – 67) a Janom Svobodom z Trnavy (12 – 67).

Úspešný bol aj odpoludňajší a večerný pestrý program, najmä beseda s hercom Júliusom Satinským a "recitačná vložka" s touto "prognózou":

Nech nás všetkých ešte viac ako dosiaľ

drží ustavične ten kompozičný ošiaľ

a nech náš skromný krúžok aj v budúcnosti

šíri kultúru a iné schopnosti a cnosti.


Najbližšie stretnutie krúžku bude vo štvrtok, 18. februára o 18. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 277.


Vzad <<  >> Vpred