Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(26.8.1988)


 

Problém č. 2099 – originál

Ján Skubák, Topoľčany

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


Problém č. 2100L. Salai

I. cena Memoriál

V. Pachmana a J. Fritza

C 30.9.1985

Mat 4. ťahomStodeväťdesiata tretia prvotina

Autorom ďalšej prvej skladby je náš usilovný mladý riešiteľ z Topoľčian. Okrúhle číslo dnes venujeme štvorťažke trojnásobného majstra ČSSR v riešení šachových problémov, ktorý práve zajtra a pozajtra vystupuje v úlohe štátneho reprezentanta na majstrovstvách sveta v riešení v Budapešti a vkladáme doňho veľké nádeje... Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2099 b. Kc3 Va5 Ve1 Sa6 Jd4 Jf5 (6), č. Kd5 Vh7 Sa2 Sa7 Ja1 Ja8 Pc5 c6 f7 g7 h4 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2100 b. Kd3 Vc7 Ve6 Jc5 Jf8 Pd4 (6), č. Kd5 Vh8 Sd2 Jc8 Jg8 Pa5 b7 d6 e3 f5 h5 h6 (12), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom – prvý ťah je 1.Ja4, v riešení treba uviesť hrozbu a varianty po 1...e2, b5, Jge7, Jf6 až do matu.)

Riešenie problému č. 2084 (Pituk) z 24. júna: Tematické pokusy 1.Jdf7? D:d2!, 1.Jhf7? S:c3!, riešenie 1.a7 hrozí 2.a8D mat, 1...b2 2.Jdf7 hr. 3.Jg5 mat, 2...Ke4 3.Dh1 mat, 1...b4 2.Jhf7 hr. 3.Je5 mat, 2...Kg4 3.Dd1 mat. Pekná logická kombinácia, škoda len, že pole e3 je napadnuté dva razy.

Riešenie problému č. 2085 (Borik) z 24. júna: 1.Ve6 g4 2.Vff6 Jd3 mat, 1.Vff6 Sc1 2.Sf5 Sf4 mat, 1.Sf5 Sb4 2.Ve6 Jd7 mat. Cyklické striedanie ťahov čierneho (AB-BC-CA) – autora zrejme mrzí, že druhý mat nie je modelový (kvôli poľu e4).

Knihy za riešenie problémov č. 2084 a 2085 vyhrávajú. Peter Goga, Majakovského 6/26, 036 01 Martin, Jozef Holík, Záhradná 191/1, bl. C2, 076 43 Čierna nad Tisou a Dana Štefaňáková, Jánošíkova 84, 080 01 Prešov.


Bratislavský krúžok

Prvé stretnutie záujemcov o šachové problémy v novej sezóne sa uskutoční vo štvrtok 1. septembra t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 277. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred