Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(3.6.1988)


Problém č. 2076 – originál

Štefan Škultéty, Levice

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 2077 – originál

Viliam G. Tretjak, Jelšava

Mat 2. ťahomProblém č. 2078 – originál

Vincent Boldižár, Košice

Mat 2. ťahomDvojťažky začínajúcich autorov

Je potešiteľné, že naša rubrika často inšpiruje k tvorbe aj tých šachistov, ktorí sa dosiaľ venovali len hranému šachu, prípadne si občas zariešili. Dnešný "prvotinár" nepatrí už k najmladším, ale do skladania sa pustil húževnato, až sa mu po viacerých úpravách podarilo vytvoriť peknú a konštrukčne dokonalú dvojťažku. Autori ďalších dvoch problémov začínali v našej rubrike nedávno, ale ak budú mať trpezlivosť a venujú sa popri vlastnej tvorbe aj štúdiu skladieb skúsených autorov, takisto majú šancu čoskoro vyrásť zo začiatočníckej košele... Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2076 b. Kb7 Dd3 Sd5 Je4 Pg4 (5) č. Ke5 Pe7 (2); 2077 b. Kb1 Dd8 Vd3 Sc1 Sf1 Je2 Jf3 Pb3 g2 (9), č. Ke4 Vb7 Vh8 Sh4 Jd5 Jf4 Pb5 f7 g3 (9); 2078 b. Kh1 Dh2 Vd1 Sd7 Sg7 Ja5 Ja6 Pb4 c2 e2 e7 f3 (12), č. Kd5 Vc3 Vc8 Jb3 Jg5 Pc6 c7 d4 d6 f7 (10); vždy biely začne a dá mať druhým ťahom.)

Riešenie problému č. 2060 (Bednár) z 22. apríla: Pokusy 1.Jb6, Jf6, Je3, Jc3? vždy s inou trojicou hrozieb viaznu postupne na 1...e1D, c1D, Je4, Jc4!, k cieľu vedie len 1.Jf4 so štyrmi hrozbami 2.Sb6, Sf6, Dc3 mat, ktoré vychádzajú jednotlivo po uvedených obranách.

Riešenie problému č. 2061 (Vokál) z 22. apríla: 1. riešenie 1.Sh7 tempo 1...K:a2 2.Dg6! a 3.Db1 mat, 1...V:a2 2.Kd2+ K:b2 3.Dc1 mat, 1...Va3 2.Kd2+ K:a2 (K:b2) 3.Db1 mat, 2. riešenie 1.Sc2 hrozí 2.S:b3,1...K:a2 2.S:b3+! K:b3 3.Dg8 mat (2...Ka1 3.Kc2 mat), ďalšie dva varianty ako v 1. riešení, a navyše 1...b:c2 2.K:c2+ K:a2 3.Db1 mat. Nečakaná efektná hra na h7, g6 a g8, pričom práve počítačom nájdený mat Dg8 je modelový!

Riešenie problému č. 2062 (Sivák) z 22. apríla: 1.Da8+ Kf7 2.Db7+ Kg8 (2...Kg6 3.De4+ s prechodom do hlavného variantu) 3.Dc8+ Kf7 4.Dd7+ Kg6 (4...Kg8 5.De8 mat) 5.Dd3+ Kh6 6.De3+ Kg6 7.De4+ Kh6 8.Df4+ Kg6 9.Df6 mat. Zaujímavý geometrický pohyb bielej dámy (najprv a8-b7-c8-d7, potom d3-e3-e4-f4) zakončený matom. Túto štúdiu zvládlo prekvapujúco vysoké percento riešiteľov.

Knihy za riešenie problémov č. 2060-2062 vyhrávajú: Roman Sýkora, Nálepkova 998, 900 31 Stupava, Eduard Šmelko, Húščavova 1, 841 01 Bratislava a Drahomír Venderla, Radvaňská 20, 975 01 Banská Bystrica.


Majstrovstvá SSR v riešení

V poradí štvrté majstrovstvá SSR v riešení šachových problémov sa uskutočnili v Šali 14.-15. mája t. r. a prilákali skutočne reprezentatívnu účasť, medziiným víťazov všetkých doterajších majstrovstiev ČSSR a SSR (s výnimkou už nežijúceho A. Ančina). Po dvoch dňoch a šiestich kolách (podľa pravidiel majstrovstiev sveta) potvrdil svoju suverenitu trojnásobný majster ČSSR Ladislav Salai zo Žiliny, keď získal 84 bodov (z 90 možných) za 223 minút (limit bol 360 minút), ale nie s vysokým náskokom pred Petrom Gvozdjákom z Bratislavy (81 – 282). Na ďalších miestach skončili takmer ex aequo Marek Kolčák z Bratislavy (73 – 323) a Jan Svoboda z Trnavy (73 – 327) pred dvojicou ďalších favoritov Ľubomírom Širáňom z Bratislavy (69 – 298) a Jánom Valuškom zo Zvolena (62 – 358). Nasledovali L. Packa, Šaľa (59 – 267), O. Ralík, Nitra (58 – 357), Z. Labai, Milanovce (57 – 336), B. Moravčík, Banská Bystrica (56 – 336) atď. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred