Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(4.9.1987)


Problém č. 1989

Nenad Petrović

7.m. Francúzsko – Juhoslávia 1955

Mat 2. ťahom


Problém č. 1990

Nenad Petrović

II. cena The Hindu 1954

Mat 3. ťahomJubileum Nenada Petrovića

Dňa 7.9.1987 sa dožíva 80 rokov vynikajúci juhoslovanský šachový skladateľ, medzinárodný veľmajster v kompozičnom šachu, Nenad Petrović. Od r. 1924 uverejnil vyše 700 skladieb najrozličnejších žánrov, v Albumoch FIDE dosiahol 110 bodov, v skladateľských súťažiach získal okolo 200 vyznamenaní, z toho asi 80 prvých cien. Vynikol aj ako redaktor významného časopisu Problém (1951-1981), predseda Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach (1958-1963) a hlavný autor dosiaľ platného "piránskeho" kódexu kompozičného šachu z r. 1958. Tvorbu veľmajstra Petrovića pripomíname dvoma obsahovo zaujímavými a riešiteľsky príťažlivými úlohami. (Kontrolná notácia diagramov. 1989: b. Ke2 Dh2 Va5 Vb4 Jf3 Jg7 Pc3 c4 g3 (9), č. Ke4 Db8 Vb5 Sc8 Sh6 Ja1 Jb7 Pd6 e6 g5 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1990: b. Kh8 Vb2 Sa1 Sd7 Je3 Jf7 Pd6 f5 g6 (9), č. Kf6 Dd1 Vg1 Vh3 Sa8 Sc1 Ja5 Je1 Pa3 a4 d5 e4 g4 h4 (14), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1973 (Valuška) z 24. júla: Zvodnosti 1.Sd3? tempo 1...Se2, S:e4, Jf2 2.S:e2, S:e4, S:f2 mat, 1...Sd1!, 1.Jc3? tempo 1...S:e2, S:e4 2.J:e2, J:e4 mat 1...Jf2!, riešenie 1.Kd3 tempo a maty 2.K:e2, K:e4, S:f2. Trojfázová zámena dvoch matov vo forme núdzovky.

Riešenie problému č. 1974 (Labai) z 24. júla: Zvodnosť 1.Jd4? hrozí 2.g5 mat, 1...Db5+, De2+, D:d4 2.J:b5, J:e2, S:d4 mat, 1...Dd2!, riešenie 1.Ve5 hrozí 2.g5 mat, 1...Db5+, De2+, D:e5, Dd2 2.V:b5, V:e2, S:e5, Ve6 mat. Zámena dvoch matov na šachy bielemu kráľovi.

Knihy za riešenie problémov č. 1973-1975 vyhrávajú: Helena Melišová, 018 63 Ladce č. 407, Ján Skubák, Makarenkova 2250/18, 955 01 Topoľčany a Jozef Tomanička, sídlisko Pod kaštieľom 641/37, 018 41 Dubnica nad Váhom.


* * *

Tal stále populárny

V juhoslovanskej Subotici sa nedávno skončil prvý z troch medzipásmových turnajov MS. Spoločné víťazstvo a postup si vybojovala trojica Speelman, Short (obaja Anglicko) a Sax z Maďarska, ale miláčikom publika bol 48-ročný exmajster sveta Michail Tal. Šachovému "čarodejníkovi z Rigy" unikol postup o vlas, keď vo finiši nečakane prehral s outsiderom súťaže Indom Prasadom, jeho hra je však stále nabitá nenapodobiteľnou dynamikou. Presvedčil sa o tom aj jeden z víťazov:


TalSpeelman (Caro-Kann)

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Jd2 d:e4 4.J:e4 Jd7 5.Sc4. Vedie k ostrejšej hre ako solídny variant 5.Jf3 Jgf6. So zaujímavou myšlienkou 5.Sd3!? Jgf6 6.Jg5! prišli vlani sovietski klasici kombinačnej hry. Jedným z nich bol práve Tal v partii s Oľom: 6...h6 7.Je6 Da5+ 8.Sd2 Db6 9.Jf3! f:e6 10.Sg6+ Kd8 11.0-0 c5 12.c4 c:d4 13.J:d4 e5 14.c5!! J:c5 15.Sa5! a biely vyhral. V partii Geller – Meduna (Soči 1986) sa stalo 6...e6 7.J1f3 h6 8.J:e6! De7 9.0-0 f:e6 10.Sg6+ Kd8 11.Sf4 s dlhotrvajúcou iniciatívou, ktorá prerástla do víťazného útoku. 5...Jgf6 6.Jg5 e6 7.De2 Jb6 8.Sb3 h6. Dávno je známe, že branie pešiaka D:d4? je slabé pre 9.J1f3 s ďalším 10.Jfe5. 9.J5f3 a5. Hlavný variant je c5 10.d:c5 S:c5 11.Je5 Jbd7 12.Jgf3 Dc7 (hrozí J:e5 13.J:e5 S:f2+!) 13.0-0 s minimálnou výhodou bieleho. 10.a3 Se7?! šance na plnohodnotnú hru stále dávalo c5, kým pasívny ťah v partii umožní bielemu rozvinúť iniciatívu – v Talových rukách strašnú zbraň. 11.Sd2 Jbd5 12.c4 Jc7 13.Sc2 0-0? Osudové rozhodnutie, ktoré poskytne súperovi jasný objekt útoku na kráľa. Toho mal čierny ponechať zatiaľ v centre a skúsiť b5!? 14.Je5 Sb7 s nejasnou hrou. Nasledujúcim ťahom biely túto možnosť zamedzí za cenu obete pešiaka, ktorú Speelman odvážne prijme, aby mal pri ťažkej obrane aspoň materiálnu útechu. 14.Je5! D:d4 15.Sc3 Dd8 16.Jgf3 Jce8. Hrozilo 17.Vd1 17.g4 b5 18.g5! Biely je vo svojom živle a správne sa nezdržuje odohraním pešiaka 18.J:c6, ktoré by po Dc7 19.J:e7+ D:e7 20.c5 Sd7 s ďalším Jd5 umožnilo súperovi určitú konsolidáciu. 18...h:g5 19.J:g5 Va6 20.Df3! Prevod dámy na h3 rozhodujúcim spôsobom zosilní útok bieleho, proti ktorému už niet obrany. 20...b4 21.Dh3 g6. Jediná obrana proti trojťahovej matovej hrozbe 22.Sh7+ Kh8 23.J:f7+ umožní inú kombináciu s tichou pointou. 22.S:g6!! b:c3. Na f:g6 23.J:g6 Kg7 by vyšlo 24.Dh7 mat; preto čierny berie strelca, ktorý sa podieľa na matovom obraze. Zvyšné biele figúrky však maľujú nové obrázky: 23.Je:f7 Dd2+ 24.Kf1 V:f7 25.S:f7+ Kg7 26.Vg1! To je ten tichý ťah s ťažkými dôsledkami – aby zachránil kráľa, čierny musí obetovať dámu, čím vznikne veľmi neobvyklý pomer materiálu dáma plus veža proti 4 ľahkým figúram. Za normálnych okolností by to mohlo byť ešte zaujímavé, ale otrasené postavenie kráľa nesľubuje čiernemu nádej na účinný odpor. 26...D:g5 27.V:g5+ Kf7 28.b:c3 e5? Typické prehliadnutie bez vplyvu na výsledok. V časovej tiesni Speelman asi zabudol, že jeho veža stojí netypicky na a6 namiesto a8 a teda nebráni strelca. 29.D:c8 a čierny sa vzdal. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred