Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(13.12.1985)


Problém č. 1766 – originál

Milan Borik, Bánovce nad Bebr.

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 1767 – originál

Ján Gašparovič, Partizánske

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Vd1 na h6Kontrolná notácia. 1766: b. Kf3 Dd1 Vc8 Vh6 Sb5 Se5 Jd2 Jd7 Pf5 (9), č. Kd5 Dd6 Vc7 Jb7 Jd8 Pa4 b6 d4 e3 f4 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1767: a) b. Kh5 Dg1 Vd1 Sd5 Sh4 Jb6 Pe4 f5 g6 (9), č. Kd6 Pf3 g2 (3), pozícia b) vznikne z a) premiestnením Vd1 na h6, v oboch pozíciách biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Autor prvej dvojťažky zdanlivou hrou 1...Jc6 2.Sc4 mat a zvodnosťou 1.Jc4? dokazuje, že súčasní začiatočníci môžu napredovať veľmi rýchlym tempom, ale aj č. 1767 je dosiaľ najzaujímavejším dielom jeho autora. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1750 (Šárközy) z 1. novembra: 1.Sd3 hrozí 2.S:c4 mat, 1...c:d3, Sf1, Vc7, S:e5 2.c4, Se4, e6, D:e5 mat.

Riešenie problému č. 1751 (Schullery) z 1. novembra: Zvodnosti 1.Dc3, Dc5, Dg5? vždy s dvojicou hrozieb viaznu na 1...V:b5, S:f6, Vc4!, v riešení 1.Dc7 sú tri hrozby, a na to už čierne zásahy nestačia (po uvedených obranách 2.Jc3, Jc5, Jg5 mat).

Riešenie problému č. 1752 (Kekely) z 1. novembra: 1.Ke5 Vh7 (1...Kf7? 2.h7 Va5+ 3.Kd4 a biely vyhrá) 2.Kf6 V:h6 3.Kg7 Vh5! 4.c4! Kd7 5.c5 Kc6 6.Kg8 Kd7 7.Kg7 remíza blokádou čiernej veže.

Knihy za riešenia problémov č. 1750-1752 vyhrávajú: Karol Bruckner, Moldavská 4, 821 03 Bratislava a Štefan Skaloš, Tulská 85, 974 01 Banská Bystrica.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 19. decembra t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov na Šmidkeho ul., miestnosť č. 216.


* * *

Veľký úspech Priehodu

Medzinárodný turnaj v Balatonberény, organizovaný budapeštianskym klubom Spartacus, býva tradične najsilnejšie obsadeným open-turnajom v Maďarsku. V tomto smere zatiaľ drží primát vlaňajší ročník, ale aj tohtoročná účasť bola dostatočne reprezentatívna – 6 vm, 20 mm, celkove 96 účastníkov z vyše 20 krajín celého sveta. O víťazstvo sa podelili favorizovaní veľmajstri Faragó a Sax (8,5 z 11), ale nečakaným hrdinom súťaže bol mladý hráč Lokomotívy ŽOS Trnava Vítězslav Priehoda, ktorý obsadil čisté 3. miesto pred plejádou zvučných mien a o bod prekročil prvý bal mm. Z takmer neuveriteľnej série 5 víťazstiev za sebou v 6.-10. kole prinášame efektnú partiu, v ktorej kombinácia vyplynula ako dôsledok predchádzajúcej dobrej pozičnej hry:


PriehodaLukács (dámsky gambit)

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 d5 4.e3 c5 5.Jc3 a6. Zvyčajne v tomto variante začína boj o tempo biely po bežnom 5...Jc6 6.a3 a6 a teraz je napríklad stále módny plán 7.d:c5 S:c5 8.b4 s ďalším 9.Sb2, ktorý uviedol Miles na olympiáde v Luzerne 1982 v partiách s Brownom a Portischom. Zámerom čierneho je uskutočniť analogickú ideu po 6.a3 d:c4!? 7.S:c4 b5, ale biely sa nehodlá naťahovať o tempo a vytvára súperovi izolovaného pešiaka: 6.c:d5 e:d5 7.Se2 Jc6. S novinkou 7...c4 prišiel čierny v partii Sunye – Nogueiras, Soluň 1984, ale biely udržal určitú výhodu po 8.b3 b5 9.b:c4 d:c4 10.0-0-0 Sb4 11.Dc2 0-0 12.a4. 8.0-0 Sd6 9.b3 c:d4 10.J:d4 0-0 11.Sb2 Ve8 12.Vc1 Sc7?! Solídnejšie je Sd7, ale čierny od začiatku chystá akciu proti bielemu kráľovi ťahom Dd6. Nasledujúci ťah je známym strategickým prvkom – prenesenie slabiny z d5 na c6 je tým vhodnejšie, že čierny nebude môcť využiť dynamiku "visiacich" pešiakov, lebo sa nedostane k postupu c6-c5. 13.J:c6! b:c6 14.Sa3! Ve6 15.Sf3 Jd7 16.g3 Je5 17.Sg2 Vh6? Dôsledné pokračovanie v agresívnej akcii proti bodu h2 sa skončí ako bumerang, ale inak by biely s výhodou okupoval slabé polia c5 a d4 manévrom Ja4, takže otáznik by si zaslúžila celá predošlá koncepcia čierneho, začatá 12. ťahom. Nasledujúca nevšedná kombinácia je založená na vratkom postavení čiernych figúr a na slabosti 8. radu: 18.J:d5!! c:d5 19.D:d5 Vb8. Na D:d5 20.S:d5 Va7 by vyšlo 21.Sc5 Vb7 a teraz nie unáhlené 22.S:b7? S:b7 s hrozbou Jf3+, ale 22.Sd4! a čierny nezabráni ťažkým stratám. 20.Dc5! Pointa, po ktorej nemožno odvrátiť hrozbu 21.Vfd1, ktorá vyjde i na 20...Sd6. Ani inscenácia zúfalého protiútoku nemôže priniesť záchranu: 20...Vb7 21.Vfd1 De8 22.S:b7 S:b7 23.D:c7 Jf3+ 24.Kf1 J:h2+ 25.Ke1 Jf3+ 26.Ke2 Db5+ 27.Vc4 a čierny sa vzdal pred neodraziteľnými matovými hrozbami. Partia môže slúžiť ako príklad na tému vyvrátenia neopodstatnenej krídelnej akcie protiúderom v strede. Je tu aj určitá originalita – kým v učebniciach a trénersko-metodických príručkách sa stretávame s predčasným nástupom pešiakov, tu išlo o výhradne figúrové operácie! Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred