Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.1.1986)


 

Problém č. 1782 – originál

Ján Krajňák, Veľká Lomnica

Mat 2. ťahom


Problém č. 1783 – originál

Milan Borik

Bánovce nad Bebravou

Mat 2. ťahom, 2 riešeniaProblém č. 1784 – originál

Stanislav Šuhajda

Bánovce nad Bebravou

Mat 4. ťahomKontrolná notácia. 1782: b. Kg6 Dc2 Vf1 Vg1 Sd3 Jb4 Ph2 (7), č. Kf4 Pd4 d5 e6 f3 g3 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1783: b. Kh5 Dh8 Sa1 Sc6 Jc4 Jf6 Pd6 e7 g4 (9), č. Ke6 Da7 Sh1 Sh6 Jg8 Pc5 d5 f7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy bieleho. 1784: b. Ke2 Dg7 Vd2 Ve6 Sf5 Sg3 Jg6 Jh4 Pa5 c5 d7 (11), č. Kd8 Df7 Va6 Vf8 Sg8 Jb8 Jh8 Pa7 b7 c6 f6 (11), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. V prvej dvojťažke si treba všimnúť zdanlivé hry 1...Ke3 2.Dc1 mat a 1...Ke5 2.Dc7 mat (zdôraznené zvodnosťou 1.Dc8? e5 2.J:d5 mat), ako aj zvodnosť 1.De2?. Druhá dvojťažka má okrem dvoch riešení ešte tri zvodnosti tým istým jazdcom. Štvorťažka druhého bánovského autora je ako vystrihnutá z partie skúseného bieleho proti zúfalo sa brániacemu čiernemu: biely ohlásil mat štvrtým ťahom a my prezradíme, že k cieľu vedie len 1.Kf2! Riešenia dvojťažiek a dokončenie riešenia štvorťažky pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1766 (Borik) z 13.12.1985: Zdanlivá hra 1...Jc6 2.Sc4 mat, zvodnosť 1.Jc4? hrozí 2.D:d4 mat, 1...Jc6, Dc5, D:e5 2.J4:b6, J7f6, J4:b6 mat, 1...Je6!, riešenie 1.Je4 hrozí 2.D:d4 mat, 1...Jc6, Dc5, D:e5, Je6, Vc4, d3 2.Jc3, J4f6, J7:b6, J4f6, S:c4, D:d3 mat. Zámena troch matov, navyše jedného aj v ďalšej fáze: veľmi dobrý výkon začínajúceho, ale rýchlo pokračujúceho autora.

Riešenie problému č. 1767 (Gašparovič) z 13.12.1985: a) 1.Sa8 šach 1...Kc7, Ke5 2.Sg3, Dh2 mat, b) 1.g7 šach Kc7, Ke5 2.Dh2, Sg3 mat. Nečakaná recipročná zámena matov čiastočne ospravedlňuje šachujúce úvodníky.

Knihy za riešenia problémov č. 1766 a 1767 vyhrávajú: Milan Čuchta, Popradská 7, 040 11, Košice-Nové Mesto a Ľubomír Šramo, ul. Osloboditeľov 372/16, 013 13 Rajecké Teplice.


Svetová súťaž (XII)

V treťom a poslednom obežníku riaditeľa 3. svetovej súťaže v kompozičnom šachu došli odpovede na zvyšné otázky:

Téma B1 (trojťažky): Dva tematické varianty sa môžu uskutočniť aj oddelene: jeden vo zvodnosti a jeden v riešení, alebo po jednom vo dvojčatách.

Téma B2 (trojťažky): V prípade dvoch párov tematických variantov sa môžu použiť dve rozličné tematické polia X (pre jeden pár jedno, pre druhý druhé).

Téma E (pomocné maty): V postavení (schéme) b. Ka2 Vh3 Pb3 h2 (4), č. Kg4 Pa3 a4 (3), zdanlivá hra 1...V-3 2...h3 mat, riešenie 1.a:b3+ V:b3 2...h3 mat je vraj ťah 1.a:b3+ neutrálny (tempový). Pozn.: Tu sa organizátori zmýlili: daný ťah nemôže byť neutrálny, lebo iba po jeho zahraní možno uskutočniť pokračovanie 1...V:b3.

Téma F (samomaty): Ako "zacloňujúci" kameň v prípade zaclonenia spojeného s obeťou možno použiť aj bielu dámu. – Ak je kameň A čierny, za tematické sa pokladá aj jeho odviazanie ťahom bieleho kameňa na líniu väzby.

Skladby do súťaže možno poslať na adresu nášho kapitána už len celkom ojedinele do 8. februára t. r.


Kurimčan 84

Predbežný výsledok medzinárodnej súťaže dvojťažiek je takýto: I.-II. cena ex aequo A. Lobusov a Š. Sovík, III. cena V. Lider, čestné uznania A. Vasilenko, J. Kovalič, pochvalné zmienky Burmistrov – Permikov, O. Mihalčo a A. Agarkov (rozhodcom bol J. Valuška). Úplný výsledok vyjde v 4. čísle Patu a matu.

* Ďalšie stretnutie bratislavského krúžku kompozičného šachu je vo štvrtok 30. januára t. r. o 18. hod. v DK Ružinov.


Vzad <<  >> Vpred