Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(7.9.1984)


Problém č. 1595 – originál

Jozef Taraba, Kežmarok

Mat 2. ťahom


Problém č. 1596 – originál

Jan Kubečka, Ostrava

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1595: b. Kh3 Dd4 Ve8 Vg3 Jg4 Jg7 Pg2 h2 (8), č. Kf4 Db8 Va6 Vd8 Sa8 Je1 Jf1 Pc4 d7 e4 g5 g6 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1596: b. Ke8 Df8 Vb3 Vg4 Jc7 Pa2 a3 (7), č. Ka4 Vc1 Pc2 c4 c5 c6 d7 e7 f7 (9), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Pri riešení dvojťažky najúspešnejšieho slovenského skladateľa roku 1983 treba obozretne vyberať spomedzi rozličných odťahov Jg4, v trojťažke zas musí byť opatrný biely kráľ. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1578 (Černý) z 15. júna: Zdanlivá hra 1...Je5 2.Sd5 mat, 1. zvodnosť 1.Jf3? hrozí 2.D:d4 mat, 1...Je5, Je3 2.V:e5, Jd2 mat, 1...Vb5!, 2. zvodnosť 1.Jf5? hrozí 2.D:d4, D:g2 mat, 1...Je5, Je3 2.Jd6, Jfg3 mat, 1...Vb5!, riešenie 1.Vf5 hrozí 2.Sd5 mat, 1...Je5, Je3, Vb5 2.Vf4, Jhg3, D:d4 mat (1...Sb3 2.Sd3 mat). Štvor-, resp. trojfázová zámena matov a dva hrozbové paradoxy – to je už skutočne rapídne zlepšenie nášho usilovného prispievateľa.

Riešenie problému č. 1579 (Libiš) z 15. júna: 1.a5 hrozí 2.Jc7+ Ka7 3.a:b6 mat, 1...b:a5 2.Kc5 b6+ 3.K:b6 4.Jc7 mat, 1...e6+ 2.Kd6 b:a5 3.Kc7 b6 4.J:b6 mat. Tri jednoduché modelové maty. (1.c5? b:c5! 2.K:c5 e5 3.Kb6 pat.)

Riešenie problému č. 1580 (Bidleň) z 22. júna: Ak začne biely 1.h:g3 hrozí 2.J:e4 mat, 1...V:c6 2.V:c6 mat, ak čierny 1.a:b6 hrozí 2.V:c6 mat, 1...J:e4 2.J:e4 mat. Unikátny objav pripomínajúci hrozbové paradoxy, ale v akomsi obrátenom duchu. Problém zrelý na zvláštnu cenu, aj keď esteticky nijako nevyniká.

Riešenie problému č. 1581 (Nemček) z 22. júna: 1.Kc8 hrozí 2.Jd8 Kd4, Jd4 3.Je6, Jb7 mat, 1...Kd4 2.Jg5 Jc5 3.Jf3 mat, 1.. Jd4 2.Jd8 J~ 3.Je6 mat, iné odťahy kráľom nevedú k cieľu: 1.Kc7, Kd7, Ke7, Ke8? Jd4, Kd4, Jd4, d1D! Práve tento výber zo zdanlivo rovnocenných možností dáva kombinácii jemnosť.

Knihy za riešenie problémov č. 1580 a 1581 vyhrávajú: Juraj Kosturko, Dénešova 31, 040 01 Košice a Jaroslav Kováčik, 900 42 Dunajská Lužná 723.


* * *

Ako víťazí Hort

Šachové majstrovstvá ČSSR jednotlivcov 1984 v Šumperku možno právom nazvať historickými, veď po desiatich rokoch sa podarilo zabezpečiť kompletnú účasť všetkých našich špičkových reprezentantov, vrátane veľmajstrov. Také silné obsadenie naše majstrovstvá nepamätajú od Rimavskej Soboty 1974. Najväčším "ťahákom" bola účasť našej dlhoročnej jednotky Vlastimila Horta. Jeho nasledujúci brilantný výkon iste prebehne svetovou odbornou tlačou:


PrandstetterHort (Škótska hra)

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.d4 e:d4 4.J:d4 Sc5 5.Jb3 Sb6 6.a4 a6. Gambitový variant 6...Jf6?! 7.a5 J:a5 8.V:a5! (Po 8.J:a5 J:e4 by mal čierny nebezpečný útok) S:a5 9.J:a5 platí za výhodný bielemu. 7.Jc3 Jf6 8.g3 d6 9.Sg2? Mechanický ťah je príčinou ďalších trápení. Bolo nevyhnutné vložiť 9.h3, lebo nasledovný výpad naruší koordináciu bielych síl: 9...Sg4! 10.Sf3. Jedna bieda prináša so sebou druhú, ale po 10.f3 Se6 by mal problémy s rošádou, nehovoriac už o pasívnej úlohe strelca na g2. 10...Jce5! 11.S:g4 Jf:g4. Čierny sa už zmocnil iniciatívy, ale musel pozorne zvážiť dôsledky nebezpečného 12.f4!? Jf2 13.De2 J:h1 12.f:e5 Jf2! (existuje aj "rezervné" riešenie 12...Sf2+ 13.Kf1 S:g3 14.Kg2 S:e5 15.K:h1 0-0 s dostatočnou kompenzáciou) 13.Jd5 Sa7 14.e:d6 c:d6 a bielemu sa nepodarí uloviť zatúlaného jazdca, napr. 15.Se3 S:e3 16.J:e3 (16.D:e3 Jg4) J:e4 17.Jd5 0-0! a inak hrozí plná konsolidácia 15...0-0 s hrozbou 16...J:e4! V partii sa biely ani nepokúsil o zamútenie vody a prehral prakticky bez odporu: 12.0-0 h5! 13.Jd5 Sa7 14.h4 c6 15.Jf4 g5! 16.Jh3. Aj po 16.h:g5 h5-h4 by čierny útok prerazil. 16...g:h4 17.Sg5 Dd7 18.S:h4 Jg6. Tu čierny premeškal okamžitú efektnú výhru 18...J:f2!! 19.J:f2 Dh3 s nekryteľnou matovou hrozbou Jg4. Chybu krásy mu nebudeme vyčítať, lebo uvidíme ešte jeden pôsobivý obrat na záver. 19.Df3 J4e5 20.Df5 J:h4 21.D:d7+ K:d7 22.g:h4 Vag8+ 23.Kh1 Vg4 24.f3 V:h4 25.f3 V:h4 26.Kh2. Biely chcel ešte ťažiť z uzavretej súperovej veže na h4, ale Hort si pripravil dôstojný záver v problémovom štýle: 25...Vg8! 26.Vad1 Sg1+!! a biely sa vzdal pred dvojťahovým matom (27.V:g1 J:f3+ 28.Kh1 V:h3 mat, resp. 27.Kh1 V:h3 mat). J. Plachetka


Vzad <<  >> Vpred