Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(19.10.1984)


Problém č. 1609 – originál

Ladislav Fuchs, Stakčín

Mat 2. ťahom


Problém č. 1610 – originál

Štefan Bušík, Prievidza

Mat 2. ťahomProblém č. 1611 – originál

Ján Kovalič

Spišská Nová Ves

Mat 4. ťahomKontrolná notácia. 1609: b. Kb2 De7 Jb3 Jc3 Pa3 b4 d2 e2 f4 (9), č. Kc4 Vh8 Sc7 Sg2 Pb5 c6 d6 e4 f7 h7 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1610: b. Kg1 Df1 Vh3 Sb7 Se7 Ja4 Jg6 (7), č. Kd4 Sb1 Pd6 e4 e5 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1611: b. Kh6 Db5 Vb6 Sh3 Pb3 b4 c2 e2 e3 f4 f5 h4 (12), č. Kf6 Dc8 Vc7 Sd5 Jd8 Pa5 b7 e4 e6 e7 f7 (11), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Autor prvej dvojťažky mal takmer 10-ročnú odmlku, tá mu však prospela, lebo sa odvážil hneď na tri fázy (zdanlivé hry 1...Sh3, d5 2.D:e4, Dc5 mat, zvodnosť 1.Dd7?). Vo štvorťažke by sa nemal prehliadnuť tematický pokus 1.De8? s hrozbou 2.Dh8 mat, ktorý viazne na 1...Jc6! – preto biely musí urobiť "prípravný plán". Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1594 (Sloboda) z 10. augusta: Intencia 1.Kd3 Kd5 2.Jc4 Kc6 3.Kd4, 1...Kc5 2.Ke4 Kc6 3.Jc4, vždy s matom 4.Sd7, ale, žiaľ, aj vedľajšie riešenie 1.b7 Kc7 2.Je8+ Kb8 3.Sd6+, 2...Kd8 3.b8D atď. To je prekvapenie, lebo skladba bola uverejnená v Prvej slovenskej knihe šachovej (1930) a potom ešte minimálne v jednej rubrike, pričom na vedľajšie riešenie nikto neupozornil. Našťastie oprava je veľmi ľahká: posunutie celej pozície o pole doprava.

Riešenie problému č. 1595 (Taraba) zo 7. septembra: Zvodnosti 1.Jf2? J:g2!, 1.Je3? J:h2! (1...J:g2 2.J:g2 mat), 1.Jf6? Va3!, 1.Je5? Db3! (1...Va3 2.J:g6 mat), riešenie 1.Jh6 hrozí taktiež 2.Vg4 mat, 1...J:g2, J:h2, Va3, Db3 2.Df2, De3, Df6, De5 mat. Výborná úloha na jednu z tém druhej svetovej súťaže (z ktorej vypadla pre dvojité vyvrátenie zvodnosti) bude mať v našej dvojročnej súťaži vysoké ašpirácie.

Riešenie problému č. 1596 (Kubečka) zo 7. septembra: Intencia 1.Dh8 s hrozbou 2.V:c4+, 1...d5, e5, f6, Ka5 2.Kd7, Ke7, Kf7, Dc3+ atď., ale aj vedľajšie riešenie 1.D:e7. Čakáme na autorovu opravu.

Knihy za riešenia problémov č. 1595 a 1596 vyhrávajú: Jozef Holík, 076 41 Biel 270 a Juraj Kulik, Šalviová 56, 821 02 Bratislava.


Stredoškolské šachové hry

Už 19. ročník tohto krásneho a záslužného podujatia Ministerstva školstva SSR a Výboru šachového zväzu SÚV ČSZTV sa práve rozbieha kvalifikačnými súťažami prihlásených 6-členných družstiev. Oficiálnou, i keď nebodovanou súčasťou hier je 3. ročník súťaže v skladaní dvojťažiek, na ktorej sa môžu zúčastniť žiaci všetkých stredných škôl na Slovensku. Problémy (vlastné skladby) s riešením, menom a adresou autora, ako aj s uvedením názvu a adresy školy treba poslať do 31. januára 1985 na adresu Jozef Linder, priečinok 21, 962 32 Sliač-kúpele. Rozhodcom je Ladislav Salai. Výsledok súťaže, spolu s udelením cien, bude vyhlásený pri finálovej súťaži SŠH v Martine v období jarných prázdnin 1985 a uverejnený v našej rubrike.


Album FIDE 1980-1982

Zasielacia lehota pre súťaž na uverejnenie problémov v Albume FIDE 1980-1982 sa predlžuje do konca t. r. Stála komisia FIDE pre kompozičný šach rozhodla, že skladby z II. svetovej súťaže sa budú môcť zúčastniť až na albume 1983-1985 (proti čomu možno mať oprávnené námietky).


Vzad <<  >> Vpred