Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(10.8.1984)


Problém č. 1592 – originál

Stanislav Šuhajda

Bánovce nad Bebravou

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 1593 – originál

Stanislav Marek, Prešov

Mat 2. ťahomProblém č. 1594

Pavel Sloboda, Vrbovce

Národní kalendár 1864

Mat 4. ťahomKontrolná notácia. 1592: b. Ke3 Sc3 Sg3 (2 b. čiernopoľní S) Jd4 Jf4 Pb4 e7 h4 (8), č. Ke5 Se4 Je6 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1593: b. Kb1 Dh6 Va7 Vb5 Sa3 Ja8 Jc2 Pa4 d7 (9), č. Kc6 Dg1 Vd4 Vf2 Sg6 Sh2 Jd1 Je1 Pc3 c4 g5 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1594: b. Kc4 Sc8 Sf8 Jd6 Pa3 a5 b3 b6 (8), č. Kc6 Pa6 (2), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.


Nová šachová kniha

V posledných dňoch sa dostala do našich knižných predajní publikácia Kompozičný šach na Slovensku (vydavateľstvo Šport, autor B. Formánek, 232 strán formátu A5, 300 diagramov, 36 portrétov, náklad 10 000, cena viaz. 24,– Kčs). Priblíži čitateľovi históriu tohto umeleckého odvetvia šachu na území Slovenska od počiatkov r. 1847, úspechy slovenských šachových skladateľov minulosti aj súčasnosti a najmä ich tvorbu. Z 301 publikovaných skladieb (s podrobným a komentovaným riešením) je 126 dvojťažiek, 61 trojťažiek, 33 mnohoťažiek, 27 štúdií, 17 samomatov, 14 pomocných matov, 3 retrográdne problémy, 7 iných problémov triedy A a 13 problémov triedy B. Nad diagramami sú mená 128 slovenských šachistov, ale kniha obsahuje životopisné údaje o 155 skladateľoch a kompletný register 496 autorov (do konca r. 1981). A keď už sme pri štatistikách, 201 skladieb bolo uverejnených na území Československa (z toho 133 na Slovensku), 86 v zahraničí a 14 v rozličných medzinárodných zápasoch. Najčastejším prameňom je naša rubrika: až 68 (t. j. 22,6 %) diagramov je prebraných práve z nej (nasleduje Čs. šach, resp. Šachové umenie 53, Smena 16 atď.). Z cudzích prameňov je najviac zastúpené Maďarsko (21). Z uvedených 128 autorov po 8 1/2 skladby majú A. Pituk a Ľ. Lačný, po 8 ďalších 6 skladateľov atď. V závere knihy sú dôkladné prehľady o publikačnej činnosti (6 kníh, 10 iných publikácií, 235 článkov, okolo 50 rubrík), o skladateľských súťažiach (vyše 150, včítane medzinárodných zápasov), o celoštátnych a zahraničných úspechoch slovenských autorov, o činnosti rozhodcov a organizácie. Doplnkom je vysvetlenie všetkých použitých odborných termínov.

Význam tejto aj graficky peknej publikácie azda najlepšie vystihuje záver jej úvodu, ktorý tu citujeme: "Dúfame a veríme, že prečítanie tejto knihy inšpiruje mnohých čitateľov k hlbšiemu záujmu o šachové problémy a vo všetkých šachových skladateľoch upevní pocit, že ich tvorivá práca má osobitný význam pri šírení kultúry. Lebo kompozičný šach je jej nespornou a krásnou súčasťou."

Z historickej časti knihy publikujeme pod č. 1594 prvý problém od slovenského autora v slovenskej tlači – uverejnený práve pred 120 rokmi.

Riešenie problému č. 1577 (Mansfield) z 15. júna: 1.Se4!! hrozí 2.J:c4 mat (čo vyjde aj po ľubovoľnom odťahu Jc4), 1...J:e3+ 2.Jb5 mat, 1...J:d6+ 2.Sd3 mat, 1...Je5+ 2.Vd3 mat. Skvelý úvodník, umožňujúci sériu šachov bielemu kráľovi, po ktorých nasledujú 4 rozličné maty z troch batérií.

Knihy za riešenie problémov č. 1577-1579 vyhrávajú: Josef Kolár, Gelnická 2, 831 06 Bratislava a Karol Voitek, Dénešova 25/14, 040 01 Košice.


Vzad <<  >> Vpred