Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(2.12.1983)


Problém č. 1501S. Loyd

420 New York Albion 17.1.1857

Mat 3. ťahom 

Problém č. 1502 – originál

Ivan Debnár a Ľuboš Debnár

Zlaté Moravce

Mat 2. ťahom


Problém č. 1503 – originál

Imrich Bandžuch

Spišská Nová Ves

Autorova prvá skladba

Pozri textKontrolná notácia. 1501: b. Ke1 Vf1 Vh1 Pg3 (4), č. Kg2 (1), biely začne a dá mat tretím ťahom. 1502: b. Kb7 Vd3 Vh6 Se8 Sh2 Ja5 Jc8 Pa3 (8), č. Kc5 Vf4 Sf6 Jf3 Pb5 d5 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1503: b. Ke1 Va1 Sc2 (3), č. Ke8 Vh8 Sg7 (3), pomocný mat 2. ťahom, duplex t. j. čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, ale aj biely začne a pomôže čiernemu dať mat druhým ťahom. – Po menšej prestávke sa opäť vraciame k uverejňovaniu populárnych šachových problémov, a to slávnou "loydovkou", ktorá priviedla do zúfalstva už azda aj milióny riešiteľov (za vyše 125 rokov od uverejnenia). Dva originály nepatria k náročným dielam, prvotina nášho známeho riešiteľa však iste zaujme svojím nie častým námetom a "krištáľovou" čistotou. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 1485 (Vladimirov a Kopajev) z 21. októbra: 1.Vc6 hrozí 2.Dc4+, 1...D:d4 2.Jd7 S:a5 3.Je3 mat, 1...Vh:d4 2.J:e6 Sh3 3.Se4 mat, 1...Va:d4 2.Jg6 Sg5 3.Jb4 mat. Kombinácia "podľa predpisu" obsahuje tematické pokusy 1.Jd7? S:a5!, 1.J:e6? Sh3!, 1.Jg6? Sg5! a zaslúži si pochvalu za trojvariantové spracovanie.

Riešenie problému č. 1486 (Gvozdják) z 21. októbra: zvodnosti 1.b8S? 2.Se5 mat, 1...Kf8!, 1.d8J? 2.Je6 mat, 1...Kf8!, riešenie 1.d8S 2.Sf6 mat. Malá interpretácia pravidla o premieňaní pešiakov.

Riešenie problému č. 1487 (Susa) z 21. októbra: Tematický pokus 1.S:e7? Sd1? 2.Se6!, ale 1...Sd7!, druhý tematický pokus 1.Se6? s hrozbou 2.S:e7, 1...Sb3!, riešenie 1.Sf5 hrozí 2.S:e7, 1...e6! (1...Kg5? 2.Se6 Kh5 3.S:e7 atď.) 2.S:e6! (2.Sh3? Sd1 3.S:e6 g4!) 2...Sb3! 3.Sf5 Kg5 4.Sh3! Kh5 5.Sb4 (hrozí 6.g4+ 7.Se1+ 8.g3) 5...Sd1 6.Sf5 Kg5 7.Se6 (Sd7) Kh5 8.Se7 Se2 9.g4+ S:g4 10.Sf7 (Se8) mat. Veľmi zaujímavá logická desaťťažka s presne určeným poradím manévrov ukazuje na talent autora v tomto žánri. (Duál v 7. ťahu možno pokladať iba za menšiu nepresnosť.)

Knihy za riešenie problémov č. 1485-1487 vyhrávajú: Bohumil Moravčík, trieda Hradca Králové 2, 974 01 Banská Bystrica a Ladislav Wittner, Mlynárska 5, 040 01 Košice.

* Tento problém bol presne tisícim originálom od slovenského autora v našej rubrike!


* * *

Karpov – Portisch

Jedným zo semifinalistov turnaja kandidátov a tým aj možných súperov majstra sveta v budúcom roku je 46-ročný maďarský veľmajster Portisch. Obaja súperi sa stretli v minulom roku na malom, ale silne obsadenom turnaji v Turíne a o 14 rokov mladší Karpov (biely) zvíťazil efektnou obetnou kombináciou: 1.e4 e5 2.Jf3 Jf6 3.J:e5 d6 4.Jf3 J:e4 5.d4 d5 6.Sd3 Se7 7.0-0 Jc6 8.Ve1 Sf5 9.c4!? (to je novinka namiesto zvyčajného 9.Sb5) 9...Jb4 10.Sf1 0-0 11.a3 Jc6 12.Jc3 J:c3 13.b:c3 d:c4 14.S:c4 Sd6 15.Sg5 Dd7 16.Jh4! Ja5 17.Sa2 b5 18.a4! a6 19.a:b5 a:b5 20.J:f5 D:f5 21.Se7 Vfb8 (umožňuje kombináciu, ale čierny už nestojí dobre, napr. 21...S:e7 22.V:e7 c6 23.De2 Jc4 24.Ve1 a pod.) 22.g4!! (nečakaný úder) 22...Dd7 (asi lepšie bolo 22...Df4, ale prevaha bieleho je jasná po 23.S:d6 D:d6 24.Df3) 23.S:f7+!! Kh8 (po prijatí obete by biely rýchlo vyhral: 23...K:f7 24.V:a5! V:a5 25.Db3+) 24.S:d6 D:f7 25.Ve7 Df8 26.Sc5 Df4 27.De2 h6 28.Ve4 Df7 29.Ve5 Jc4 30.V:a8 V:a8 31.Vf5 Dg6 32.De4 Kh7 33.h3 Va1+ 34.Kg2 Vc1 35.Sb4 Jd6 36.S:d6 c:d6 37.Dd3 d5 38.f3! s hrozbou h4-h5 a čierny sa preto vzdal.


Na fotografii vidieť listy, ktoré napísalo Nedeľnej Pravde 407 riešiteľov šachovej rubriky. Dovedna poslali 4863 riešení šachových problémov. Záujem o šach, osobitne kompozičný, ustavične rastie a my sme tomu radi. Na snímke nášho fotoreportéra Pavla Meluša externý spolupracovník redakcie vedúci našej šachovej rubriky Bedrich Formánek s technickým redaktorom NP Karolom Zemanovičom nad jubilejným 1500. šachovým problémom, uverejneným v minulom čísle. (NP)

Vzad <<  >> Vpred