Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(13.1.1984)


Problém č. 1518 – originál

Peter Gvozdják, Bratislava

Mat 2. ťahom


Problém č. 1519 – originál

Milan Cerulík, Nová Dubnica

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1518: b. Ka1 Df2 Va4 Vc1 Se7 Sh7 Jc4 Jf6 Pb5 (9), č. Kd3 Vh3 Vh4 Sh2 Sh5 Pa2 a3 b6 c3 e4 e5 e6 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1519: b. Kg5 Sb3 Sc1 Ja7 Jh3 Pa5 c2 (7), č. Kc5 Pb4 d5 d6 g7 (5), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Ide o druhú dvojicu problémov do dvojmesačnej riešiteľskej súťaže, ktorú sme otvorili v minulej rubrike. Dvojťažka je zaujímavá aj tým, že obsahuje maty po úvodných ťahoch čierneho, ktoré sa v riešení zamenia na iné. Trojťažka je opravou problému, ktorý bol v nekorektnej forme uverejnený v okresnom časopise Obzor. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 1501 (Loyd) z 2. decembra 1983: 1.Vf4! tempo, 1...K:g3 2.0-0!! Kh3 3.V1f3 mat, 1...K:h1 2.Kf2 Kh2 3.Vh4 mat. V polovici minulého storočia výborný nápad, pravda, o 126 rokov neskôr zvládlo sympatickú rošádu v druhom ťahu v našej rubrike okolo 100 riešiteľov...

Riešenie problému č. 1502 (I. a Ľ. Debnár) z 2. decembra 1983: 1.Sf7 hrozí 2.V:d5 mat, 1...Vd4 (Vf5), Sd4, Jd4, d4 2.Sd6, Vc6, Vc3, Jb3 mat. Jednoduchá dvojťažka s jednotnou hrou na d4.

Riešenie problému č. 1503 (Bandžuch) z 2. decembra 1983: Ak začína čierny 1.0-0 Va7 2.Sh8 Sh7 mat, biely 1.0-0-0 Vh2 2.Sb1 Sb2 mat. Chutný obsah vyvolal pochvalné poznámky niekoľkých desiatok riešiteľov.

Knihy za riešenia problémov č. 1501-1503 vyhrávajú: Alexej Ivančo, Internátna 13, 974 00 Banská Bystrica a Radoslav Meliš, Stayoprojekt, Šafárikova 17, 010 38 Žilina.


Mat a pat

Pri príležitosti majstrovstiev SSR v riešení vydala Telovýchovná jednota Lokomotíva Vrútky prvé číslo bulletinu s uvedeným názvom, ktoré na deviatich stranách prináša originálne skladby, vypísania súťaží a iné šachové materiály. Jednota ponúka členstvo "na diaľku" všetkým skladateľom, riešiteľom a priaznivcom kompozičného šachu, ktorí vo svojom okolí nemajú možnosť zapojiť sa do organizácie. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na adresu Jozef Hlaváčik, Sibírska V/10, 038 01 Priekopa.


Odpovede čitateľom

Boris Fizel (Tuhá, okr. Lučenec): Hrozba vzniká po úvodnom ťahu bieleho, ak si predstavíme, že by naň čierny neodpovedal. Vo dvojťažke hrozí vždy jednoťahový mat, v trojťažke môže byť hrozba dvojťahová, alebo tzv. krátka (jednoťahová). Priame matové úlohy, ktoré po úvodníku nemajú hrozbu, nazývajú sa tempovky. V nich sa čierny dostáva do "tempa", čiže nevýhody z ťahu (mat dostáva preto, že po úvodníku musí ťahať). Oba dnešné problémy sú tempovky.

Stanislav Kadaš (Stará Bystrica): Ilegálne postavenie je také, ktoré nemožno odvodiť zo základného postavenia partie podľa pravidiel šachu – napr. bieli Pa2, a3, a4, a5, a6, a7 predstavujú ilegálne postavenie, ak má čierny okrem kráľa ešte jeden kameň, lebo bieli pešiaci museli brať 15 čiernych kameňov.

František Malanik (Bardejov): Udelenie výkonnostnej triedy v kompozičnom šachu oznamuje príslušný pracovník sekcie. Adresy riešiteľov, ktorí splnili normu pre udelenie III. výkonnostnej triedy v našej rubrike, sme mu už dávnejšie poslali.

Viacerým: Prosíme o oznámenie presných adries týchto riešiteľov: Ilečko, Lažo, Ľalík, Palko, Plávik, Repiský.* * *

Čiburdanidzeová víťazí

Majsterka sveta sa už iste teší na zápas s víťazkou turnaja kandidátok. Je vo veľmi dobrej forme, čo dokázala prvým miestom na nedávnom turnaji v Juhoslávii. Predsa však jednu z 11 partií prehrala – ako biela s domácou Maximovićovou: 1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 c:d4 4.J:d4 Jf6 5.Jc3 e5 6.Jdb5 d6 7.Sg5 a6 8.Ja3 b5 9.S:f6 g:f6 10.Jd5 f5 11.S:b5!? a:b5 12.J:b5 Va4 13.Jbc7+ Kd7 14.c4 V:c4 15.Dh5 V:e4+ 16.Kf1 Dh4! 17.D:f7+ Se7 18.Je6 Sa6+ 19.Kg1 Jd4 20.J:d4 V:d4 21.g3 Vf8! 22.Jb6+ (pri predbežnom prepočte Čiburdanidzeová asi zamýšľala 22.D:f8 S:f8 23.g:h4, pravda, dodatočne "došlo" 23...Vg4 mat!) 22...Kc6 23.Db3 Vb4! 24.Dc3+ K:b6 25.f4 V:f4 26.De3+ Vd4 a biela sa vzdala. V 11. ťahu majsterka sveta obetovala strelca a v 19. ťahu dokonca hrozila matom, zato o 4 ťahy neskôr ho sama mohla dostať. Je zaujímavé, že takýto ostrý štýl sa v partiách najlepších šachistiek súčasnosti vyskytuje dosť často – muži sú akosi opatrnejší...


Vzad <<  >> Vpred