Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.1.1984)


Problém č. 1516G. Carpenter

I. cena, Dubuque

Chess Journal 1871









Mat 2. ťahom


Problém č. 1517V. Čepižnyj

I. cena Dnepropetrovský

športový klub 1958









Mat 2. ťahom



Na úvod našej riešiteľskej súťaže zaraďujeme dve dvojťažky významných šachových skladateľov rozličných období a štátov. Onedlho si americkí šachisti pripomenú 140. výročie narodenia a 60. výročie smrti Georgea Carpentera (25.3.1844-17.2.1924), autora mnohých dvojťažiek riešiteľmi obdivovaných aj dnes. Vynikajúci sovietsky skladateľ a funkcionár Viktor Čepižnyj oslávi na budúci mesiac svoje päťdesiatiny (nar. 18.2.1934) a jeho modernejšia dvojťažka sa bude iste taktiež páčiť. V oboch problémoch začína biely a po akejkoľvek odpovedi čierneho dá ihneď mat. Kontrolná notácia. 1516: biely Kc8 Db4 Vb8 Vg2 Sa8 Sh4 Ja2 Jd5 (8 kameňov), čierny Kd3 Pe2 e3 h5 (4 kamene). 1517: b. Kg4 Da8 Vc7 Sc3 Jd4 Jf8 Pf7 (7), č. Kf6 Va3 Vc1 Pd6 g3 (5). Riešenie pošlite podľa podmienok súťaže.


Nová riešiteľská súťaž

Dnešnými problémami otvárame v našej rubrike riešiteľskú súťaž, v ktorej vyhrá hodnotné knižné ceny 10 riešiteľov s najväčším počtom bodov a 10 vyžrebovaných riešiteľov spomedzi tých, ktorí správne rozriešili aspoň tri problémy. Do súťaže budú patriť všetky problémy na riešenie, ktoré uverejníme v januári a februári tohto roku (okolo 20 dvojťažiek alebo trojťažiek, prípadne jedna viacťažka).

Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci aj kolektívy. Riešenia treba posielať vždy do 13 dní od uverejnenia problému na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Navyše pôjde o klasifikačnú súťaž, v ktorej každý riešiteľ, ktorý samostatne rozrieši najmenej 10 problémov, bude mať možnosť získať III. výkonnostnú triedu v kompozičnom šachu.

Bodovanie v súťaži je takéto: Za správne riešenie dvojťažky dostanú riešitelia 2 body, za trojťažku 3 body. Objavenie vedľajšieho riešenia (inej možnosti bieleho v prvom ťahu, ktorá tiež vedie k cieľu) hodnotíme rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie, udanie závažného duálu (druhého pokračovania po tematickej obrane) 1 bodom. Za oznámenie neriešiteľnosti sa priznáva 1 bod, ak však riešiteľ pritom uhádne intenciu (autorské riešenie), dostane navyše príslušný počet bodov. Jeden bod dávame aj za dôkaz prípadnej ilegálnosti pozície (ak ide o postavenie, ktoré nemožno odvodiť zo základného postavenia partie). Nesprávne uvedené vedľajšie riešenie, neriešiteľnosť, alebo ilegálnosť pozície ohodnotíme strhnutím jedného bodu. V riešeniach treba uviesť prvý ťah, hrozbu (alebo tempo) a jednotlivé varianty až do matu.

Riešenie problému č. 1500 (zatiaľ neznámy autor): K cieľu nevedie 1.e4 e6 2.Sb5 c6? 3.S:c6, d:c6, lebo to je pozícia po 3. ťahu čierneho; ani 1.e3? c6 2.Sb5 e6 3.S:c6 d:c6 4.e4, lebo tu chýba ešte 4. ťah čierneho. Je to mimoriadne prekvapujúce, že čierny môže stratiť potrebné tempo iba kráľom: 1.e4 e6 2.Sb5 Ke7!! 3.S:d7 c6 4.Se8 K:e8... Do uvedenej lehoty poslalo správne riešenie 48 čitateľov, nesprávne 19, dvadsiati šiesti oznámili, že riešenie nenašli, ale ktovie, koľko tisícok sa nám s touto informáciou nezdôverilo. Je pozoruhodné, že zo správnych riešiteľov iba jeden pripísal komentár (B. Samuhel, Dubnica nad Váhom: "Veľmi pekná hádanka, na ktorú bolo dosť obťažné prísť, pretože jednotlivé ťahy sú nelogické z hľadiska zásad otvorenia"), ostatní sa uspokojili so suchými ťahmi. Zato ďalšie listy boli plné slov a pokusov o rozličné "iné" riešenia, predpokladajúce napríklad, že hráči nepoznali pravidlá, brali pešiaka d7 za jeho dotknutie, hrali r. 1500 s alfilmi namiesto strelcov, začali naraz dvoma ťahmi, alebo dokonca ako Hopkirk ťahom 1.Sb5 (a podobne). Pravda, nebol to nijaký žart, ale skutočne duchaplný problém a ťažký oriešok aj pre vynikajúcich riešiteľov alebo veľmajstrov praktického šachu: podľa časopisu "64", odkiaľ sme problém prebrali, Michail Tal naň spotreboval vraj 25 minút...

Knihy za správne riešenie vyhrávajú: Anton Hajko, Družstevný rad 7, 935 26 Starý Tekov, Vladimír Chilla, ul. SNP 81, 034 03 Biely Potok, Jozef Sedlár, Tulská 97, 974 01 Banská Bystrica, žiak Michal Szalai, Saratovská 15, 841 02 Bratislava a Bohdan Vasylkiv, Pod tehelnou 37, 069 01 Snina.

A na záver najkrajší komentár k našej tisícpäťstovke: "Blahoželám vám k vzácnemu jubileu – uverejneniu problému č. 1500 – a želám trpezlivosť, objavnosť a vynaliezavosť, aby naša populárna rubrika prežila rok 2000 a my sme sa dožili v mieri problému č. 3000!" (Ľ. Karásek, Bratislava).


Vzad <<  >> Vpred