Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(20.1.1984)


Problém č. 1520 – originál

Marián Krbúšik, Nitra

Mat 2. ťahom


Problém č. 1521 – originál

František Sabol, Havířov

Mat 2. ťahomProblém č. 1522R. Burger

II. cena

Neue Zürcher Zeitung 1980-1981

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1520: b. Kb4 Dh6 Sd3 Sh2 Jh5 Pa5 e7 f6 g4 (9), č. Kd7 (1), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1521: b. Kh7 Dc8 Vd1 Vh2 Sd5 Se1 Pf2 (7), č. Kb2 De5 Jb3 Pa3 d4 f5 g7 h6 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1522: b. Ka2 Dc2 Vc5 Vf1 Jc4 Je4 Pb4 d2 f4 g2 (10), č. Kd4 Vf2 Vf6 Ja4 Pa3 b5 b7 c6 g3 g4 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvojťažky našich autorov iste nedajú riešiteľom veľa práce, dúfame však, že im to "vynahradí" reprodukovaná trojťažka. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. (Ide o piaty až siedmy problém do našej dvojmesačnej riešiteľskej súťaže.)

Riešenie problému č. 1504 (Pauly) z 9. decembra 1983: 1.Db5+ Kf8 2.Df5+ Ke8 3.De5!! s nebrániteľnými hrozbami 4.Db8 a D:h8 mat. Vtip je v tom, že po ťahoch kráľa už čierny nemá právo na rošádu. Teší nás, že mu porozumeli mnohí riešitelia.

Riešenie problému č. 1505 (Svetoň) z 9. decembra 1983: 1.Sh3 tempo 1...Sc8~, Jd8~, c5, d5, e5~, g5 2.Dd7, Df7, d5, D:e5, Ve4, S:f5 mat. Od autora čakáme ďalšiu dvojťažku.

Riešenie problému č. 1506 (Lakatoš) z 9. decembra 1983: Zvodnosť 1.Db1? hrozí 2.De4, Df5, Jf7, J:g4 mat, čo vyjde jednotlivo po 1...S:h6, f:e3, D:c5, J:g7 mat a viazne na 1...Sc2!, riešenie 1.Dd2 hrozí 2.Dd5, Dd6, e:f4, Dd4 mat a obdobné "poloobrany" ako vo zvodnosti. Náročná téma, aj keď ťažšie pochopiteľná.

Knihy za riešenie problémov č. 1504-1506 vyhrávajú: Jozef Ivanišin, kpt. Nálepku 471/38, 078 01 Sečovce a Ján Sýkora, Vansovej 15, 971 01 Prievidza.

Problém č. 1234 (Gvozdják) z 10.4.1981 opravuje autor premiestnením Vf7 na g7 a odstránením Pg3 a g6.


Šach druhým ťahom

Predbežný výsledok tohto oddelenia turnaja ÚV ČSZTV C 6.6.1983: I. cena Piľčenko, II. aj III. cena Sivák, 1.-2. čestné uznanie Dučák a Kiss, 3.-4. čestné uznanie Brabec a Sivák, pochvalné zmienky Labai, Taraba a ešte raz Sivák.


Krúžok kompozičného šachu

Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 26. januára t. r. o 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Ostredky). Krúžok plánuje vydávať vlastný bulletin, ktorého prvé číslo má vyjsť v druhom polroku 1984. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na uvedenú adresu, alebo na adresu našej rubriky.* * *

Ribli bol lepší

V rubrike z č. 48/83 sa nám prihodila nezvyčajná chyba, keď sme na finalistu turnaja kandidátov pasovali Portischa. Pravda, príčinou omylu bol druhý maďarský veľmajster, 32-ročný Ribli, ktorý skutočne v semifinále bojoval. Dnes už vieme, že zásluhou vynikajúceho Smyslova sa ďalej nedostal, ale napriek tomu iste prijme naše ospravedlnenie v podobe štvrťfinálovej partie proti Filipíncovi Torremu (čiernemu), ktorú mimoriadne hladko vyhral (slovanská obrana): 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jc3 Jf6 4.e3 e6 5.Jf3 Jbd7 6.Sd3 d:c4 7.S:c4 b5 8.Sd3 a6 9.e4 c5 10.e5 c:d4 11.J:b5 J:e5 12.J:e5 a:b5 13.Df3 Sd7? (jasná chyba vo výstavbe, najlepšie je známe 13...Sb4+) 14.0-0 Sd6 15.Sf4! Va6 (aj po 15...0-0 16.J:f7!, alebo 15...S:e5 16.S:e5 by čierny stál horšie) 16.J:d7 J:d7 (16...D:d7 17.S:d6 V:d6 18.Da8+ Dd8 19.S:b5 s veľkou prevahou) 17.S:b5 Vb6 18.S:d6 V:b5 (18...V:d6 19.Dg3! s ďalším 20.D:g7) 19.Vac1 f6? (prehliadnutie, ale čierny už nemal nádej) 20.De2 a Torre sa vzdal. Išlo o šiestu partiu, po ktorej Ribli viedol 4:2.


Vzad <<  >> Vpred