Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(10.4.1981)


Problém č. 1233 – originál

František Briš, Oravská Lesná

Mat 2. ťahom


Problém č. 1234 – originál

Peter Gvozdják, Bratislava

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1233: b. Kb7 Dg3 Va4 Sc5 Sd7 Ja6 Jd6 Pb3 b5 g2 (10), č. Kd5 Vd2 Sb4 Sd3 Jc3 Je7 Pe5 e6 f6 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1234: b. Kc2 De3 Vc5 Vf7 Sc1 Sf5 Jf2 Pa4 a5 b6 c3 g3 g6 h4 (14), č. Kd6 Sd5 Pc4 c6 d7 e6 g5 h5 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Dve pekné dvojťažky mladých a nádejných autorov, druhá obsahuje aj dve zdanlivé hry po 1...Sd5~ a 1...e5. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 1221 (Šumný) z 13. februára: 1.Jb5 hrozí 2.S:d4 mat, tri hlavné varianty 1...Ve4, Je2, Je6 2.Dc1, Df8, V:d5 mat, v ktorých sa cyklicky vystriedajú dvojice škodlivých motívov (AB-BC-CA, pričom A – zrušenie krytia, B – odclonenie bielej figúry, C – zaclonenie čiernej figúry). Nie zložitá, ale poučná moderná dvojťažka s perspektívnou témou.

Knihy za riešenie vyhrávajú: Vladimír Čapeľa, Družstevná 5, 917 00 Trnava a Ondrej Vrábel, 916 14 Hrašné, okr. Trenčín.


Bratislavská riešiteľská súťaž

Šesť problémov (5 dvojťažiek a 1 ľahšia trojťažka), ako aj päť vecných cien a diplomov je pripravených pre účastníkov jubilejného piateho ročníka bleskovej riešiteľskej súťaže, ktorá sa uskutoční zajtra (v sobotu 11. apríla) o 9,30 hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Ostredky, autobus č. 39). Prihlásiť sa možno ešte dnes na tel. č. 201 01, alebo zajtra pred začiatkom súťaže. Čas na riešenie bude 90 minút, vyhodnotenie sa uskutoční predpoludním. Víťaz súťaže získa právo priameho postupu do majstrovstiev SSR v riešení, ktoré budú v máji na Sliači.


Vzad <<  >> Vpred