Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(3.4.1981)


Problém č. 1232 – originál

Štefan Todek, Banská Bystrica

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kb1 Dd7 Vd1 Ve3 Jb2 Je2 Pc4 g3 g5 (9 kameňov), čierny Ke5 Vf8 Sb7 Je1 Jg6 Pd6 e4 f4 f7 h5 (10 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Dvojťažka má štyri zdanlivé hry 1...Jh4 2.g:f4 mat, 1...Sc8 2.Vd5 mat, 1...f5 2.D:d6 mat, 1...Jd3 2.J:d3 mat. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 1219 (Černý) zo 6. februára: 1.Jg6 tempo 1...Sd6~, S:c7, S:f4+, Jf5~, d:c6, Ke6 2.De5, J:c7, J:f4, D:d6, Df7, Sc4 mat. Na začiatočníka dobrá skladba s predĺženými obranami strelca a voľným poľom kráľa.

Riešenie problému č. 1220 (Pribylinec) zo 6. februára: 1.Sd6 hrozí 2.De5 mat, 1...Jc4(Ve8), Vf4(Sf6), Sf4(Jf3, Vf5), D:d6 2.Jc3, J:d2, Sf5, Vd4 mat. Zacloňovanie čiernych figúr.

Knihy za riešenie problémov č. 1219 a 1220 vyhrávajú: Daniel Chomo, Bagarova 10, 830 00 Bratislava a Stanislav Muškuf, DM pri SPŠ, 059 21 Svit.

Problém č. 1154 (Labai) zo 6.6.1980 upravuje autor takto: b. Kb6 Dg3 Sg7 Je3 Jg5 Pb2 b4 c2 c3 c5 f6 h5 (12), č. Ke5 Jf4 Pb5 b7 f7 (5), mat druhým ťahom, zvodnosti 1.c4, c6, Jg2, Jh3? b:c4, b:c6, Kd5, Ke6!, riešenie 1.Sf8 tempo 1...K:f6 2.D:f4 mat.


Kompozičná súťaž "pod 21"

Prvý ročník medzinárodnej súťaže pre šachových skladateľov do 21 rokov, ktorý vypísala britská kompozičná organizácia, sa skončil pekným úspechom našich autorov. V oddelení dvojťažiek získal Marián Križovenský z Vranova nad Topľou 3. a 4.-6. čestné uznanie, v troj- a viacťažkách Peter Polák z Borského Petra dokonca jediné čestné uznanie (na treťom mieste). Výsledok tretieho oddelenia zatiaľ nie je známy.

Druhý ročník súťaže je vypísaný pre autorov, ktorí 31. mája 1981 ešte nedosiahli 21 rokov. Dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky a exoproblémy najrozličnejšieho druhu v ľubovoľnom počte treba poslať do 31. mája t. r. na adresu: L. Citeroni, 33 Erridge Road, Merton Park, Wimbledon, Surrey SW19 3JA, England. Skladby majú byť na diagrame, s úplným riešením, adresou a vekom autora. Rozhodcami v troch oddeleniach sú B. P. Barnes, N. A. Macleod a A. S. M. Dickins.


Najlepší praktickí šachisti

Poradie podľa posledného bodového stavu FIDE je takéto: Karpov 2690, Portisch, Korčnoj po 2650, Spasskij, Hübner po 2635, Kasparov 2625, Beľavskij, Polugajevskij, Timman po 2620, Geller, Mecking, Anderson, Larsen po 2610 atď.


Vzad <<  >> Vpred