Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(27.3.1981)


Problém č. 1230 – originál

Pavol Vlček, Ochodnica

Mat 2. ťahom


Problém č. 1231 – originál

Oliver Ralík, Nitra

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1230: b. Kd2 Dh8 Ve4 Sf4 Je2 (5), č. Kd5 Jd7 Jf5 Pc6 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1231: b. Kd7 Db3 Vh4 Sg4 Jd5 Jf4 Pc5 f3 g6 h5 (10), č. Kd4 Vc4 Pc3 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Mladý autor prvej dvojťažky spracoval úsporným spôsobom veľmi starú tému. Č. 1231 vzniklo ako "následok" štúdia problému č. 1218 – pre riešiteľov to bude iste zaujímavé porovnanie, nemali by však prehliadnuť zdanlivé hry a zvodnosti strelcom. Riešenie oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 1218 (Cerulík) z 30. januára: Zdanlivé hry 1...b6~, c:d5, d:e6, e2 2.Da7, D:d5, J:e6, Sf2 mat, riešenie 1.Je2 tempo 1...b:a5, b5, c:d5, d:e6, Kb5, K:d5 2.D:a5, Sb3, Sa4, D:c6, Sa4, Sb3 mat. Výborný úvodník vedie k zámene troch matov na štyri a k ďalším pekným hrám po ťahoch kráľa. Nielen spestrenie, ale aj skvalitnenie autorovej tvorby.

Knihy za riešenie vyhrávajú: Peter Pretz, Sídl. Stred bl. 12, 962 05 Hriňová, Stanislav Tomek, Zámostie 223, 906 32 Jablonica a Emil Zacher, 053 15 Hrabušice 240.

Problém č. 1190 (Kiss) z 31.10.1980 opravuje autor takto: b. Kd7 Dh1 Va4 Vb4 Sd8 Sh5 Je7 Jg3 Pc5 d5 f6 h4 h7 (13), č. Ke5 Va6 Vg2 Sb8 Pa3 a7 c6 e3 f5 h3 (10), mat 2. ťahom, zvodnosti 1.f7?, 1.Vd4?, 1.Se2? a riešenie 1.h8D ostávajú ako pri prvom uverejnení.

* V československej zásielke na II. svetovú súťaž z kompozičnom šachu boli definitívne nahradené trojťažky z oddelenia B1 pomocnými matmi (Papoušek, Valuška).

* Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 2. apríla t. r. o 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Bratislava-Ostredky). Na sobotu 11. apríla predpoludním je pripravená každoročná blesková riešiteľská súťaž.


Vzad <<  >> Vpred