Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(20.3.1981)


Problém č. 1229 – originál

Marián Križovenský

Vranov nad Topľou

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kf3 Dd4 Vb4 Ve4 Se8 Sg3 Jh1 Jh7 (8 kameňov), čierny Kf5 Va6 Vg6 Sd5 Sh4 Jc5 Pb2 c6 d3 f6 (10 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Trojťažka na známu tému obsahuje štyri zdanlivé hry: 1...S:g3, V:g3+, J:e4, S:e4+ 2.D:f6+, J:g3+, Sd7+, D:e4+ s matmi 3.J:g3, D:f6, D:e4, Sd7. Čo sa zmení po úvodníku? Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1216 (Valuška a Šedej) z 23. januára: Zdanlivé hry 1...J:e5, S:e5 2.J:c7, Sg2 mat, 1. zvodnosť 1.f4? hrozí 2.Sg2 mat, 1...J:e5! (S:e5 nebráni hrozbe), 2. zvodnosť 1.Df4? hrozí 2.J:c7 mat (J:e5 nebráni hrozbe), riešenie 1.Dg5 tempo 1...J:e5, S:e5 2.Sg2, J:c7mat a navyše 1...Ke6, Ke4 2.J:c7, Sg2 mat. Recipročná zámena matov, zvodnosťami zmodernizovaná o tému Dombrovskisa a Hanneliusa.

Riešenie problému č. 1217 (Lačný) z 23. januára: 1.Jd3 hrozí 2.Df5+, 1...V:d4 2.f3+ 3.Jf2 mat, 1...J:d4 2.Jc5+ 3.d3 mat, 1...S:d4 2.Sd5+ 3.D:h7 mat. Obete uvoľňujúce priestor s tromi blokovaniami poľa a dokonalými antiduálmi – trojťažka najvyššej svetovej triedy.

Knihy za riešenie problémov č. 1216 a 1217 vyhrávajú: František Krňan, ul. Februárového víťazstva 65, 801 00 Bratislava, Mária Mudráková, blok Jeseň, 059 60 Tatranská Lomnica a Tomáš Murajda, 082 04 Drienov.


Karpov knižne

Koncom minulého roka vydal bratislavský ŠPORT preklad úspešnej knihy Anatolija Karpova pod názvom "Vybrané partie 1969-1977". Náklad 20 000 exemplárov znamená "vyrovnaný slovenský rekord", ale napriek tomu, ako sme sa informovali, kniha sa rýchlo míňa. A niet sa čo diviť. Súčasný majster sveta, ale aj mimoriadne úspešný turnajový šachista, veľmi láka všetky vrstvy záujemcov o šach. Dielo obsahuje 50 partií s bohatými a veľmi "čítavými" komentármi autora, ďalej úvodnú kapitolu o Karpovovi z pera Michaila Tala a na dôvažok všetky partie známeho zápasu Karpov – Korčnoj (nekomentované). Napokon treba spomenúť predslov veľmajstra J. Plachetku a prehľadovú tabuľku všetkých Karpovových výsledkov v turnajoch a zápasoch. Preklad medzinárodného majstra J. Kozmu je veľmi dobrý, rušivým momentom sú graficky nepodarené šachové diagramy (bolesť mnohých našich kníh). – Z publikácie sme vybrali najkratšiu partiu z Milána r. 1975, v ktorej mal čierne kamene Unzicker (NSR): 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.0-0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 d6 8.c3 0-0 9.h3 Ja5 10.Sc2 c5 11.d4 Dc7 12.Jbd2 Sd7 13.Jf1 Vfe8 14.d5 Jb7 15.J3h2 g6 16.Jg3 c4 17.f4 e:f4 18.S:f4 Sf8? 19.Sg5 Se7 20.Dd2 Sc8 21.Vf1 Jd7 22.Jg4! a čierny sa vzdal (napr. po 22...Kg7 by nasledovalo 23.e5! d:e5 24.S:e7 V:e7 25.Dh6+ Kg8 26.Vf6 s hrozbou 27.Jh5 atď.).


Vzad <<  >> Vpred