Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(23.1.1981)


Problém č. 1216

Ján Valuška a S. Šedej

1. pochvalná zmienka

"64" 1974

Mat 2. ťahom


Problém č. 1217

Ľudovít Lačný

I. cena

Šachové umenie 1974

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1216: b. Ke8 Dg4 Va6 Vc4 Sf1 Ja8 Jc8 Pb3 d2 e5 e7 f2 f6 (13), č. Kd5 Sd4 Jc6 Pc5 c7 d3 g6 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1217: b. Kh1 Dd7 Sf7 Sh2 Jd4 Je1 Pd2 e2 e5 f2 (10), č. Ke4 Va4 Sa1 Sa8 Jc2 Pb3 b6 d5 g4 h5 h6 h7 (12), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Najlepší súčasní slovenskí šachoví skladatelia podľa bodov v Albumoch FIDE sú zoradení takto: J. Valuška 20,5, J. Brabec 18, A. Pituk 17,2, B. Formánek 14, K. Mlynka 12, Ľ. Lačný 10,5, Z. Labai 8 atď. Dnes uvádzame dve úspešné skladby z posledného zväzku, zahŕňajúceho roky 1974-1976. Vo dvojťažke pripojil sovietsky autor k zdanlivým hrám a riešeniu Valuškovej skladby zvodnosti 1.f4? a 1.Df4?. Trojťažka je zaujímavá aj tým, prečo po každej z troch tematických obrán vychádza len jeden druhý ťah bieleho a nie iný. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1200 (Petrović) z 5. decembra 1980: 1.h8V!! (význam tohto ťahu sa ukáže až na samom konci) Vd1+ (jediná záchrana čierneho je vo večnom šachu) 2.Jc1 Jb3+ 3.Kb1 V:c1+ 4.Ka2 Va1+ 5.K:b3 Va3+ 6.Kc2 Vc3+ 7.Kd2 Vd3+ 8.Kc1 Vd1+ 9.Kc2 Vd2+ 10.Kb3 V:b2+ 11.Kc3 Vb3+ 12.Kd2 Vd3+ 13.Kc1 Vd1+ 14.Kb2 Vb1+ 15.Kc2 Vb2+ 16.Kd3 Vb3+ 17.Ke4 Ve3+ 18.Kd5 Ve5+ 19.Kc6 Ve6+ 20.Kb7 Vb6+ 21.Ka8! Vb8+ 22.V:b8 (s dámou by bol pat!) K:h2 23.Vh8 mat (podvarianty 15...Vc1+ 16.Kd2, 10...Vd3+ 11.Ka2, 1...Jb3+ 2.Kb1 atď.). – Mená vyhrávajúcich riešiteľov uverejníme o týždeň.

* Miniatúrna partia zo šachovej olympiády v Havane r. 1966: biely Balinas (Filipíny), čierny Donne (Monako): 1.e4 d5 2.e:d5 D:d5 3.Jc3 Da5 4.d4 c6 5.Jf3 Sg4 6.Se2 e6 7.0-0 Jf6 8.h3 Sh5 9.Je5 S:e2 10.D:e2 Jbd7 11.Ve1 Se7? (najlepšie bolo 11...Sb4) 12.J:f7! a čierny sa vzdal (napr. 12...0-0 13.Jg5 Df5 14.D:e6+ D:e6 15.J:e6 Vf7 16.Jg5 atď.).

* Ešte pred olympiádou v La Valette sa uskutočnil v Oberhausene medzištátny zápas NSR – MĽR, v ktorom hostia zvíťazili až nečakane hladko 6:14.


Vzad <<  >> Vpred