Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(5.12.1980)


Problém č. 1200N. Petrović

Cena

Die Schwalbe C 31.12.1978

Mat 23. ťahomKontrolná notácia: biely Ka1 Se1 Ja2 Jh2 Pa4 a6 b2 c4 f3 g4 h7 (11 kameňov), čierny Kh1 Vd6 Vg1 Sf1 Ja5 Pa7 c5 e2 g2 g5 g6 g7 (12 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr dvadsiatymtretím ťahom. Po záplave dvojťažiek sme pre našich riešiteľov vybrali "trochu" dlhší hlavolam od známeho juhoslovanského veľmajstra, ktorý 7. septembra oslávil svoje 74. narodeniny. Biely kráľ v ňom dôvtipne unikne agresívnej veži a jazdcovi (ale najmä veži) – a knižné ceny vzhľadom na náročnosť získa päť najlepších riešiteľov. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1186 (Vlček) zo 17. októbra: 1.Db3 hrozí 2.Dd5, Vd5 mat, 1...K:c5, D:c5, Dc4, Dg5, a:b3 2.Sa7, e3, De3, Db4, J:b3 mat. Po peknom začiatku budeme od mladého autora očakávať ešte krajšie pokračovanie.

Riešenie problému č. 1187 (Lokaj) zo 17. októbra: Zvodnosť 1.Dc1? hrozí 2.Df4 mat, 1...Se5, Je3 2.Jg5, D:e3 mat, 1...Jd3! (po čom v zdanlivej hre ide 2.D:d3 mat), riešenie 1.Dc5 hrozí 2.Df5 mat, 1...Se5, Je3, c:b5 2.D:e5, Jc3, Dd5 mat. Každý, kto sa venuje skladaniu dvojťažiek, nemal by vynechať tému zámeny matov. V ďalšej tvorivej fáze sa treba usilovať o zámenu s kombinačne bohatším obsahom.

Knihy za riešenia problémov č. 1186 a 1187 vyhrávajú: Ladislav Dráfi, Fučíkova 4, 974 00 Banská Bystrica, Vladimír Havrilla, 065 11 Nová Ľubovňa a Ivan Sokol, 027 21 Žaškov 164.

* Podľa poslednej štatistiky je počet organizovaných šachistov v Sovietskom zväze 3 milióny 165 tisíc a z nich evidujú 75 veľmajstrov, 105 medzinárodných majstrov a približne 800 majstrov športu. Ide o súhrnnú štatistiku šachistov praktických, korešpondenčných, aj šachových skladateľov.

* Predsedníctvo výboru šachového zväzu ÚV ČSZTV schválilo návrh na klasifikačný poriadok pre riešiteľov šachových problémov. Návrh ešte podlieha schváleniu orgánov ÚV ČSZTV a mal by vstúpiť do platnosti 1. januára 1981.

* PodcerovKuncevič (partia z korešpondenčných majstrovstiev ZSSR 1967-1968): 1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 c5 4.d5 b5 5.Sg5 Db6 6.S:f6 g:f6 7.e4 b:c4 8.Dc2 f5 9.S:c4 Sg7 10.e5 d6 11.De2 0-0 12.Jc3 d:e5 13.J:e5 e:d5 14.J:d5 Da5+ 15.b4! c:b4 16.0-0 Sa6 17.Vad1 Ve8 18.Dh5 Jd7 19.D:f7+ Kh8 20.Dg8+! a čierny sa pred rýchlymi matmi vzdal. Teraz už 70-ročný Boris Podcerov bol známym sovietskym diplomatom, medziiným aj veľvyslancom v Turecku a Rakúsku.


Vzad <<  >> Vpred