Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(16.1.1981)


Problém č. 1215 – originál

Vladimír Pribylinec

Nižná nad Oravou

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kh8 Dc4 Ve7 Vf8 Sa1 Sg6 Jf2 Jg5 Pc5 g4 h4 (11), č. Ke5 Vd4 Sg8 Jb2 Jf6 Pa3 e6 g3 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1198 (Debnárovci) z 28. novembra 1980: 1.c4 hrozí 2.Dd5 mat, 1...Vd6, Sd6, V:f5, Sg3+, Jd3+, Je7 2.Dh4, Da8, Ve3, J:g3, D:d3, J:f6 mat. Pekná variantová dvojťažka s Grimshawovou témou (vzájomné začlenenie veže a strelca) a s blokovaním poľa.

Riešenie problému č. 1199 (Jaďuď) z 28. novembra 1980: 1.Ve4 hrozí 2.Jc7 mat, 1...S:e6, K:e6, f5, Ja4+, Jb5 2.Jb4, Jf4, V:e5, b:a4, b4 mat. Blokovanie voľného poľa, mat s väzbou a dvojnásobné využitie pešiakovej batérie – autor má už zrejme dostatok skúseností na to, aby sa začal zaoberať novostrategickými dvojťažkami.

Knihy za riešenie problémov č. 1198 a 1199 vyhrávajú: Tomáš Horský, ul. F. Kráľa 108/B, 972 71 Nováky, Ľudovít Kordoš, Fullova 6, 034 01 Ružomberok a Koloman Suchár, Požiarnícka 16, 080 01 Prešov.

Výsledok skladateľskej súťaže 1979-1980 uverejníme v treťom štvrťroku 1981. Opravy problémov do tejto súťaže možno posielať do konca februára t. r.


Verne a šach

Je známe, že slávny francúzsky spisovateľ vedeckofantastických románov Jules Verne sa o šach zaujímal a poznal zrejme aj niečo zo šachovej teórie. Svedčí o tom napríklad úryvok z trinástej kapitoly románu NA KOMÉTE:

"Vezmem vám strelca, ak láskavo dovolíte", povedal brigádnik Murphy, keď sa po dvojdennom uvažovaní konečne rozhodol vykonať tento ťah. "Dovolím, pretože tomu nemôžem zabrániť", odpovedal major Oliphant, pohrúžený do premýšľania nad šachovnicou.

To sa stalo ráno sedemnásteho februára podľa starého kalendára, a uplynul celý deň, kým major Oliphant pokračoval v partii svojím ťahom.

Patrí sa povedať, že táto šachová partia sa začala pred štyrmi mesiacmi, a súperi urobili dosiaľ iba po dvadsať ťahov. Obaja sa hlásili k škole slávneho Philidora, ktorý tvrdí, že v tejto hre môže byť silný len ten, kto dokáže správne hrať pešiakmi, lebo tí sú dušou šachu. Preto bolo dosiaľ na šachovnici všetkých šestnásť pešiakov...

* V bardejovských okresných Poddukelských novinách, ako aj v športovom spravodajcovi TJ Partizán Bardejov sú šachové rubriky, v ktorých si prídu na svoje aj riešitelia šachových problémov. Najväčšiu zásluhu na rozvoji kompozičného šachu v okrese má vedúci oboch rubrík, Milan Bednár z Kurimy.


Vzad <<  >> Vpred