Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.3.1981)


Problém č. 1225F. Fleck

I. cena

Tungsram C 31.12.1979

Mat 2. ťahom


Problém č. 1226

T. Amirov a J. van Gool

I. cena Probleemblad 1979

Mat 4. ťahomKontrolná notácia. 1225: b. Kh1 Dh2 Vb6 Ve3 Sa7 Sg8 Je1 Je7 Pd6 e5 f2 g5 (12), č. Kd4 Ve6 Pc2 c3 c5 d7 e4 f4 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1226: b. Kb8 Da3 Vc7 Vc8 Sd8 Sf1 Jc4 Jc5 Pc3 e3 e5 g4 h2 (13), č. Kd5 Dh8 Vh6 Vh7 Sg7 Sh1 Jf8 Jg8 Pa5 b2 b6 d2 g5 (13), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Maďarskú dvojťažku a sovietsko-holandskú štvorťažku (so zvodnosťou 1.Db3?) sme vybrali na spestrenie menu našim riešiteľom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1215 (Pribylinec) zo 16. januára: 1.Vd7 hrozí 2.D:d4 mat, 1...J:d7, V:d7, J:c4, V:c4, Kf4 2.Jf3, Jf3, Jd3, Jd3, D:d4 mat. Poloväzba s voľným poľom kráľa – dobrý "strategický" tréning.

Knihy za riešenia vyhrávajú: Michal Gaňo, Astronautická 22, 040 00 Košice, Rudolf Omámik, 018 03 Horná Maríková 678 a Ladislav Pasztor, 935 82 Plášťovce 264.

* Redakcia Podtatranských novín vypísala na rok 1981 súťaž v skladaní dvojťažiek (už tretí ročník) pre československých autorov. Skladby treba posielať na adresu redakcie, Leninovo nábr. 13, 058 01 Poprad. Najlepšie skladby získajú tri ceny (200, 150, 100 Kčs) a ďalšie vyznamenania, rozhodcom je Jozef Taraba.

* V predbežnom výsledku memoriálu Arnolda Pongrácza v skladaní dvojťahových samomatov (C 18.7.1980), ktorý usporiadala Sekcia kompozičného šachu ŠZ SÚV ČSZTV, je tento výsledok: ceny K. Mlynka, N. Petrović, M. Maryško, čestné uznanie J. Havran, pochvalné zmienky M. Maryško a V. Buňka.

* Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 12. marca t. r. o 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Bratislava-Ostredky).


Vzad <<  >> Vpred