Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(1.5.1981)


Problém č. 1238 – originál

Ľuboš Debnár, Zlaté Moravce

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Ke7 Ve1 Sc2 Sg1 Je2 Pg2 g4 h4 h7 (9 kameňov), čierny Ke5 Da5 Va6 Se4 Pb4 c7 d6 g3 (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Dvojťažka má zdanlivé hry 1...Dd5, d5 2.h8D, Sd4 mat a zvodnosť 1.Sb3?. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 1225 (Fleck) zo 6. marca: 1.f3 hrozí 2.V:e4 mat, 1...c4, V:e5, f:e3 2.Vb5, J:c2, Vb4 mat a navyše 1...K:e3, K:e5, e:f3 2.Jf5, V:e4, D:f4 mat a jedna zdanlivá hra 1...K:e5 2.Jf3 mat. Nekonvenčné spracovanie Pitukovej témy s dobrým úvodníkom, ale to by na prvú cenu vo veľkom turnaji nemalo stačiť.

Riešenie problému č. 1226 (Amirov a Gool) zo 6. marca: Zvodnosť 1.Db3? hrozí 2.Jd6+ K:e5 3.Jf7 mat, 1...Vf6 2.J:d2 K:e5 3.Jc4+ Kd5 4.Dd1 mat, 1...Sf6 2.J:b6+ K:e5 3.Jc4+ Kd5 4.Db7 mat, vyvrátenie 1...b1D!, riešenie 1.Da2 s tou istou hrozbou, 1...Vf6 2.J:b2+ 3.Jc4+ 4.D:d2 mat, 1...Sf6 2.J:a5+ 3.Jc4+ 4.Da8 mat. Pekná zámena útoku v dvoch variantoch.

Knihy za riešenie problémov č. 1225 a 1226 vyhrávajú: Karol Kaigl, Podhradová 11, 040 01 Košice a Ladislav Wittner, Šrobárova 29, 040 01 Košice.

* Podľa zatiaľ nepotvrdenej správy na turnaji Tungsramu získali vysoké umiestnenia naši autori: II. cenu Marián Križovenský, IV. cenu Jozef Taraba a ďalšie vyznamenania J. Kiss (dvakrát), J. Taraba, K. Mlynka a V. Buňka. V neoficiálnej klasifikácii štátov zvíťazilo Maďarsko pred ZSSR a ČSSR.

* V bratislavskej riešiteľskej súťaži 11. apríla t. r. za účasti 16 riešiteľov zvíťazil J. Brabec s 12 bodmi z 13 možných (za 67 minút) pred P. Gvozdjákom 11 (88), M. Kolčákom 10 (46), Ľ. Lehenom 10 (68) a J. Škodom 9 (89). Mimo konkurencie malý "šachový počítač" získal za 90 minút iba 4 body. – Zatiaľ ešte nemáme správu o majstrovstvách SSR v riešení, ktoré by sa mali uskutočniť v máji.

* Na nedávno skončených 48. majstrovstvách ZSSR v praktickom šachu zvíťazili ex aequo A. Beľavskij a dosiaľ málo známy krasnojarský vysokoškolák L. Psachis. Prinášame jeho víťazstvo nad Georgadzem (ktorý hral bielymi): 1.d4 Jf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Jc3 e:d5 5.c:d5 d6 6.e4 g6 7.f3 Sg7 8.Sg5 h6 9.Se3 a6 10.a4 Jbd7 11.Jge2 De7 12.Jc1 Je5 13.Se2 g5 14.0-0 0-0 15.Dd2 Sd7 16.Vb1 Jh5! 17.g4 Jf4 18.S:f4 g:f4 19.D:f4 h5! 20.Dg3 h:g4 21.f4 Jg6 22.f5 Sd4+! 23.Kh1 S:c3 24.D:g4 Sg7 25.Vg1 Vae8! 26.Sd3 De5 27.Dg5 S:a4 28.Vg4 c4 29.S:c4 Sc2 30.Jd3 De7 31.D:e7 V:e7 32.Ve1 S:d3 33.S:d3 Je5 34.f6 J:g4 35.f:g7 Vfe8 a biely sa vzdal.


Vzad <<  >> Vpred