Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(8.5.1981)


 

Problém č. 1239 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 2. ťahom


Problém č. 1240 – originál

Vladimír Pribylinec

Nižná nad Oravou

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: 1239: b. Kh5 Dc8 Sf6 Jg3 Pd2 e5 f2 g2 (8), č. Kf4 Ve6 Jd6 Pb4 b6 f5 h4 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1240: b. Ka3 Da2 Vc6 Vf6 Sg7 Sh7 Jc3 Je5 Pc4 f2 (10), č. Kd4 Vc7 Vd1 Sg8 Jb7 Jg6 Pc5 d2 f3 g5 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Variáciu na dvojité hrozby (aj po zvodníkoch 1.d3? a 1.d4?) spracoval autor z Bardejovského okresu. Druhá dvojťažka so zámenou hier svedčí o tom, že kompozičný šach sa zdravo rozvíja aj na Orave. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 1227 (Žikavský) z 13. marca: 1.Vh7 tempo 1...Se7~, Sg8~, Jb3~, Pc7~ 2.Vd7, Jf7, Dc5, Db8 mat. Pekný úvodník a 4. jednoduché varianty.

Riešenie problému č. 1228 (Jaďuď) z 13. marca: 1.Db4 tempo 1...Kc6, Ve4~, V:e3+, Jc5~, Sd6~ 2.D:e4, Jf4, J:e3, Db7, D:c5 mat. Taktiež tempovka, ale osviežená voľným poľom kráľa, hrou batérie a čiastočne aj zvodnosťou 1.Dc3? Jc5~ 2.Dc6 mat (1...Kc6!).

Knihy za riešenie problémov č. 1227 a 1228 vyhrávajú: Miroslav Ďuriš, Papraď 1667, 916 01 Stará Turá a Peter Follrich, Stupavská 13, 814 00 Bratislava.

* V oddelení exoproblémov turnaja "Pod 21" o ktorom sme písali pred 5 týždňami, získal Marián Križovenský z Vranova nad Topľou ešte krajší úspech: druhú cenu! V neoficiálnom celkovom hodnotení tejto súťaže boli naši juniori tretí najúspešnejší (po Švajčiaroch a Juhoslovanoch), a to napriek handicapu s krátkou zasielacou lehotou.

* Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 14. mája t. r. o 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Bratislava-Ostredky).


Vzad <<  >> Vpred