Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(19.6.1981)


Problém č. 1248 – originál

Peter Gvozdják, Bratislava

Mat 2. ťahom


Problém č. 1249 – originál

Ján Kozinka, Trnava

Mat 5. ťahomKontrolná notácia. 1248: b. Kg8 Da8 Va6 Vb3 Se8 Sh2 Ja2 Jf7 Pa4 b6 b7 c4 c7 d7 (14), č. Kc6 Dg5 Vb5 Sa7 Sc8 Jb8 Jd8 Pb4 e6 g6 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1249: b. Kb1 Vd4 Sa4 Sg1 Pd3 g3 g4 h2 h5 (9), č. Kh3 Pb3 c6 g2 g5 h6 (6), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom. Mladý autor dvojťažky sa odhodlal na rekordné spracovanie príťažlivého námetu. Päťťažka víťaza celoštátnej riešiteľskej súťaže z r. 1978 dá riešiteľom trochu viac práce, ale predpokladáme, že sa taktiež bude páčiť. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1239 (Bednár) z 8. mája: 1. zvodnosť 1.d3? hrozí 2.Je2, Dc1 mat, 1...Je4, h:g3, V:e5 2.Je2, Dc1, Sg5 mat, 1...V:f6!, 2. zvodnosť 1.d4? hrozí 2.Sg5, Dc1 mat, 1...Je4, V:e5, V:f6 2.Je2, Sg5, Dc1 mat, 1...h:g3!, riešenie 1.Dc1 hrozí 2.d3, d4 mat, 1...Je4, h:g3, V:e5, V:f6 2.Je2, d3, Sg5, d4 mat. Úloha na vzťahy medzi prvými ťahmi, dvojitými hrozbami a variantovými matmi, ale bez paradoxov.

Riešenie problému č. 1240 (Pribylinec) z 8. mája: Zdanlivé hry 1...K:c3, K:e5 2.Db2, Vf7 mat, riešenie 1.Jf7 hrozí 2.Vd6 mat, 1...K:c3, Kd3, Je5 2.V:f3, V:f3, Jb5 mat. Zámena hier s batériovými matmi a dobrým úvodníkom.

Knihy za riešenia problémov č. 1239 a 1240 vyhrávajú: Marián Bystrický, Bezručova 6, 801 00 Bratislava a Mikuláš Gaži, 086 41 Raslavice 111.

* Upozorňujeme všetkých šachových skladateľov, že 30. júna sa končí termín na posielanie skladieb do Albumu FIDE 1977-1979. (Propozície boli uverejnené v Šachovom umení.)

* Posledné stretnutie záujemcov o šachové problémy v tejto sezóne sa uskutoční vo štvrtok 25. júna t. r. o 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Bratislava-Ostredky).


Vzad <<  >> Vpred