Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(31.7.1981)


Problém č. 1257 – originál

Milan Černý

Považská Bystrica

Mat 2. ťahom


Problém č. 1258 – originál

Vladimír Pribylinec

Nižná nad Oravou

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1257: b. Kg6 Da7 Vb3 Vh5 Sd3 Sg1 Jb6 Jf7 Pd5 e4 f2 (11), č. Kd4 Vc8 Sf4 Ja6 Jg8 Pb4 c7 e7 g4 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1258: b. Kb4 Dg8 Vg3 Sa1 Sa6 Jc7 Jh4 Pb5 d2 e2 e3 (11), č. Ke4 Vf3 Vf7 Sc8 Jh8 Pb7 g4 h6 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia oboch dvojťažiek pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

* Autorov problémov upozorňujeme, že je prípustné prekročenie kvót, o ktorých sme písali 6. februára t. r., ale to len za predpokladu, že nie sú k dispozícii skladby autorov, ktorí kvóty ešte nedosiahli. S uverejňovaním je lepšie nečakať na koniec dvojročného obdobia skladateľskej súťaže, kedy býva tradične "veľký nával".

Riešenie problému č. 1248 (Gvozdják) z 19. júna: 1.Sd6 tempo 1...J:b7, J:d7, J:f7, J:a6, S:b6, Dh5, S:b7 (S:d7) 2.d8J, b8J, b:c8J, d:c8J, c:b8J, c:d8J, c8D mat a ešte aj ďalšie varianty. Ohňostroj šiestich premien pešiakov na jazdca a navyše premena na dámu. Pri takýchto rekordoch menej podarený úvodník nie je závažnou závadou. Pozícia je tak-tak legálna.

Riešenie problému č. 1249 (Kozinka) z 19. júna: Intencia 1.Vc4 tempo 1...b2 2.Vc5 3.Sd1+ 4.Vc4, 1...c5 2.Sd7 3.Vf4 D:c4 atď., ale aj dve vedľajšie riešenia s "analogickými" braniami pešiakov: 1.S:c6 b2 2.Vd5 3.Sd7+, 1.S:b3 c5 2.Va4 3.S:c4 atď., alebo aj čiastočne iné pokračovanie. Dúfame, že sa autorovi podarí oprava.

Knihy za riešenia problémov č. 1248 a 1249 vyhrávajú: Alojz Filo, ul. SNP 1053, 018 61 Beluša a Pavel Vigaš, Čulenová 25, 974 00 Banská Bystrica.


Vzad <<  >> Vpred