Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.7.1981)


Problém č. 1255 – originál

František Briš

Oravská Lesná

Mat 2. ťahom


Problém č. 1256 – originál

Vladimír Pribylinec

Nižná nad Oravou

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1255: b. Kg8 Dg1 Vf8 Sd2 Jg5 (5), č. Kh5 Pg7 h6 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1256: b. Kb1 Dc8 Vf5 Sg1 Jf8 Pd4 h3 (7), č. Ke4 Jb2 Jb8 Pb7 f3 f6 g5 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie dvojťažiek oravských autorov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1247 (Križovenský) z 12. júna: a) 1.c7 tempo 1...Kc4, b5, f5, Ke4, d3 2.Jde3, De6, Vd4, Dc6, Jdc3 mat, b) po otočení okolo stĺpca d 1.e7 tempo 1...Kc4, b5, f5, Ke4, d3 2.De6, Vd4, Dc6, Jdc3, Jde3 mat. Sú to dve "de facto" rovnaké dvojťažky, ale ich varianty sú zoradené tak dôvtipne, že formálne vytvárajú cyklickú zámenu piatich matov. Takéto zámeny hier dostali prívlastok optické, alebo podľa mena objaviteľa Valuškova téma.

Knihy za riešenie vyhráva Ján Čalovka, ul. Sovietskej armády 43, 935 05 Pukanec.

* Maja Čiburdanidzeová je známa aj našim čitateľom ako veľmi mladá majsterka sveta v praktickom šachu. Nedávno sa predstavila v polmesačníku "64-šachmatnoje obozrenie" aj ako vtipná "odpovedátorka" na otázky novinára. Tu je krátky výňatok z dlhšieho interview: Aká bola atmosféra v súťaži najvyššej ligy? Veľmi milá. Veľmajstri ťahali, potom vstali od stolíka a dohovárali sa medzi sebou, ako hrať ďalej. Medzi ženami sa to nepraktizuje? A prečo aj? Treba mať na zreteli, že odporúčanie priateľky môže viesť k forsírovanému matu vlastnému kráľovi. Ako dokážete nevstávať od stolíka? Paul Keres kedysi povedal, že šachistky sú slabšie ako šachisti, pretože nedokážu 5 hodín mlčať. Musela som zvládnuť vedu mlčania. Nie je nepríjemné hrať proti mužom? Im je nepríjemnejšie, lebo sa hanbia so mnou prehrať. A nie je vám ľúto mužov, ktorých porazíte? Nech to berú po mužsky! Mimochodom, keď ma oni porazia, nebývajú príliš zarmútení...


Vzad <<  >> Vpred