Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(17.7.1981)


Problém č. 1254L. I. Lošinskij

De Waarheid 1975

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kh5 Vc3 Vg6 Se6 Ja2 Jc4 Pb4 b5 c2 h2 (10 kameňov), čierny Kd4 Vf1 Pa3 a4 e4 e5 h6 (7 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Zo zborníka Lošinského skladieb sme vybrali ešte jednu trojťažku, ktorá síce nepatrí k najnáročnejším, ale výrazne ukazuje na veľmajstrovu "záľubu" spracovať šachovú myšlienku čo možno najbohatším spôsobom. Upozorňujeme pritom, že podľa klasických pravidiel šachových úloh na šach bielemu kráľovi pred úvodníkom je pripravené matové pokračovanie: 1...Vf5+ 2.S:f5 s nebrániteľným 3.Vd6 mat. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa odmeníme knihou.

Problém č. 1125 (Labai) z 25.1.1980 opravuje autor pridaním čierneho jazdca na g8 (v oboch pozíciách).

Problém č. 1165 (Labai) z 25.7.1980 opravuje autor pridaním bieleho pešiaka na b7.

Riešenie problému č. 1245 (Suchár) z 5. júna: 1.Dc6 tempo 1...Jg2~, Jf4, Sd3~, Jc8~, Pf7~, e3, Kf4 2.Sh2, J:f7, D:e4, Dd6, J:g6, J:d3, Sh2 mat. Pekná tempovka s voľným poľom kráľa a predĺženou obranou jazdca g2.

Riešenie problému č. 1246 (Cerulík) z 5. júna: Zdanlivé hry 1...Sd1-h5, Sf3, Sh3-e6, Sf5+ 2.Df5, D:f3, Df3, D:f5 mat, riešenie 1.Dc8 tempo, 1...Sd1-h5, Sf3, Sh3-e6, Sf5+ 2.Sf5, V:f3, Vf3, S:f5 mat, 1...Vb4-b8, Vb4, Va5-e5, Vc5 2.Jc5, J:b4, Jb4, J:c5 mat. Veľmi pekné vyvrcholenie autorovho "seriálu" na tému predĺžených obrán po líniách.

Knihy za riešenie problémov č. 1245 a 1246 vyhrávajú. Ladislav Brachtl, Moyzesova 22, 902 01 Pezinok a Michal Méri, Radničné nám. 379, 929 01 Dunajská Streda.

* V nečakane krátkom čase vydali usporiadatelia II. svetovej súťaže v kompozičnom šachu "obežník č. 6", obsahujúci všetky súťažné problémy (pravda, anonymne, ale s úplnými riešeniami). Dozvedeli sme sa, že na súťaži sa zúčastňuje 439 problémov z 29 štátov, pričom ako najpríťažlivejšia sa ukázala téma pomocných matov (E), keď prilákala 52 skladieb. Najmenej – 31 – došlo štúdií (D). V ďalších oddeleniach je takáto účasť: dvojťažky (A2), trojťažky (B2) a circešachové pomocné maty (G1) po 49, trojťažky (B1) 47, dvojťažky (A1) 43, mnohoťažky (C) a sériovoťahové problémy (G2) po 41, samomaty (F) 37. (Na osvieženie pamäti, ČSSR nekonkuruje v B1 a C.) Domáci "rozhodcovia" majú teraz konkrétnejšiu možnosť tipovať poradie, dôležité však je, že do 1. novembra t. r. možno podať námietky proti korektnosti, pôvodnosti, resp. netematičnosti zúčastnených skladieb. Dúfajme, že námietky nepostihnú našu zásielku...

* III. album československých šachových skladieb (1976-1978) je už takmer pripravený do tlače a mal by vyjsť koncom tohto roku (v Prahe).


Vzad <<  >> Vpred