Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(25.7.1980)


Problém č. 1165 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 4. ťahomKontrolná notácia: b. Ke6 Da7 Vb3 Jf7 Jg3 Pa6 c2 c6 d4 g6 g7 (11), č. Kc4 Dh3 Va5 Vd1 Sa3 Ja2 Jh8 Pe3 f3 f4 f5 (11), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Tematický obsah veľmi peknej strategickej štvorťažky nášho známeho šachového skladateľa nasleduje po obranách 1...Vc5 a 1...Sc5. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1156 (Ľ. Debnár) z 13. júna: 1.c7 hrozí 2.c8D mat, 1...Jg5, Jf4, Jg3 2.Jhf6, Jdf6, f3 mat. Tri varianty s blokovaním polí čiernemu kráľovi.

Riešenie problému č. 1157 (I. Debnár) z 13. júna: 1.Vd2 hrozí 2.Vb2 mat, 1...Jd3, Ja4, J:d2, Vc1+ 2.Va3, Vb5, Jd4, Je:c1 mat. Oproti č. 1156 zložitejšia, ale menej jednotná dvojťažka.

Knihy za riešenia problémov č. 1156 a 1157 vyhrávajú: Juraj Čermák, Hliny 709/A, 010 01 Žilina, Anton Liday, 956 33 Chynorany 83 a Valerij Palúch, ul. Čs. pionierov 17, 974 00 Banská Bystrica.


Druhá svetová súťaž (XI)

V 2. čísle Spravodajcu WCCT sú predovšetkým dve opravy chybných odpovedí na otázky z č. 1: V oddelení F (samomaty) sa pri použití viac tematických bielych kameňov vyžaduje, aby každý z nich bol viazaný najmenej dva razy. V circešachu (G) nie je dovolené vytvoriť batériu až v priebehu riešenia (musí byť teda "namierená" už v základnej pozícii problému).

Okrem toho prináša č. 2 ďalšie bližšie vysvetlenia: A2 (dvojťažky): Je dovolených aj viac batérií. Kráľ sa môže použiť ako odkrývajúci kameň batérie, môže ťahať v úvodníku, ale matujúci ťah v riešení musí byť iný ako v zdanlivej hre. B1 (trojťažky): Je dovolená aj schéma s jazdcom, napr. b. Va8 Vb3 Sb8 Pd6, č. Ke5 Jf5 Pf4, 1.Va2? f3 2.Ve3+ J:e3!, po úvodníku 1...J:d6 2.Va2 f3 3.Ve3 mat (využije sa väzba jazdca na iné pole línie e2-e5). B2 (trojťažky): Kombinácia nemusí byť účelovo čistá; môžu sa použiť aj dvojité škodlivé motívy (ako je tomu v Coppingovom príklade).

Prekvapila správa, že usporiadateľ z NSR odmietol pre oneskorenie prihlášky ďalších dvoch štátov: Mongolska a Grécka.


Partia 15-ročného Karpova

Súčasný majster sveta mal v lete 1966 iba 15 rokov, keď vyhral v Tule turnaj "kandidátov proti majstrom" a takto porazil (bieleho) A. Čisťakova: 1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 d5 4.Sg5 Se7 5.S:f6 S:f6 6.c:d5 e:d5 7.e3 0-0 8.Sd3 c5 9.d:c5 d4 10.Je4 d:e3 11.f:e3 S:b2 12.Vb1 Sf6 13.Jf3 Sh4+ 14.g3 Se7 15.0-0 Sh3 16.Vf2 Jd7 17.Jd4 g6 18.Vc2 Vc8 19.Jf2 Sg5! 20.Ve2 J:c5! 21.S:g6 h:g6 22.J:h3 Je4! 23.Jb5 De7 24.J:g5 J:g5 25.Dd5 Vfd8 26.Dg2 Vd3 27.J:a7Vc7 28.e4 Dc5+ 29.Kh1 D:a7 a biely sa čoskoro vzdal. Karpov v tomto turnaji získal 10 bodov z 15 partií!


Vzad <<  >> Vpred