Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(5.9.1980)


Problém č. 1176 – originál

Oto Jaďuď, Trenčín

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 1177M. Havel

Zlatá Praha 8.9.1905

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1176: b. Kh7 Sc6 Sg1 Jh6 Pb2 b4 b7 d3 e2 f2 h4 (11), č. Ke5 Pc7 e6 e7 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1177: b. Kc3 Db1 Vf1 Jd2 Jg2 (5), č. Kh2 Pb2 c4 c6 h3 (5), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Autorom ďalšej prvotiny je 17-ročný gymnazista z Trenčína. Trojťažka slávneho českého veľmajstra bola uverejnená vo výbornej rubrike Zlatej Prahy presne v deň založenia prvej šachovej organizácie na území nášho štátu (o čom píšeme ďalej). Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1165 (Labai) z 25. júla: 1.c7 hrozí 2.c8D+, 1...Sc5 2.Je5+ K:d4 3.c3+ J:c3 4.Vb4 mat, ale v druhom variante 1...Vc5 okrem zamýšľaného 2.Jd6+ 3.g:h8D+ ide aj závažný duál 2.c8D K:d4 3.Dad7+. Oprava.

Knihy za správne riešenia vyhrávajú: Milan Horniaček, Astrová 46, 829 00 Bratislava, Zoltán Kováč, Bašta č. VII, 945 01 Komárno a Oliver Ralík, Javorová 9, 949 01 Nitra.


75 rokov šachovej organizácie

Pri príležitosti I. zjazdu českých šachistov bola v Prahe 8. septembra 1905 založená Ústřední jednota českých šachistů. Jej zakladajúcimi členmi sa stali známy pražský šachový skladateľ A. Kvíčala, Šachový klub Dobruský (Praha) a Spolek českých šachistů (Plzeň). Medzi 10 menami tzv. činných priamych členov nachádzame ďalších významných skladateľov K. Traxlera (Veselí) a V. Císařa (Plzeň). Vcelku mala ÚJČŠ začiatkom r. 1906 110 členov a jej tajomníkom bol K. Zmatlík.

75. výročie založenia svojej organizácie oslávia československí šachisti v Slovanskom dome v Prahe 21. septembra t. r. K výročiu vydajú aj osobitný odznak.


Vzad <<  >> Vpred