Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(12.9.1980)


Problém č. 1178 – originál

Ladislav Salai jr., Martin

Biely vyhráKontrolná notácia: b. Kh2 Df1 Sf6 (3), č. Ke8 Df8 Ph3 (3), biely začne a vynúti výhru. Vzhľadom na "časovú" náročnosť tejto štúdie uvádzame väčšiu časť autorovho riešenia už teraz: 1.Db5+ Kf7 2.Df5! Da8 3.Se5+ Ke8 4.Dg6+ Ke7 5.Df6+ Kd7 6.Df7+ Kc6 7.Df3+ výhra, 6...Kc8 7.Dc7 mat, 2...De8 3.Se5+ Ke7 4.Df6+ Kd7 5.Dd6+ Kc8 6.Dc7 mat, 3...Kg8 4.Dg5+ Kf7 5.Df6+ Kg8 6.Dg7 mat, 2...Dg8 3.Sg5+ Ke8 4.Dc8+ Kf7 5.Dd7+ Kg6 6.Dd6+ Kf5... Otázka pre riešiteľov znie: ako pokračuje biely v tomto variante a čo odpovie po iných druhých ťahoch čierneho? Dokončenie riešenia a prípadné ďalšie doplnky pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Problém č. 1136 (Ralík) zo 14. marca opravuje autor takto: a) b. Kf3 Sf4 Sg6 Jd1 Pa4 f2 h2 h7 (8), č. Ka1 Pa2 a3 b2 (4), b) premiestniť Kf3 na f7, c) premiestniť Pf2 na c4, d) Kh5 Se3 Sf5 Jd1 Ph7 (5), č. Ka1 Pa2 a3 b2 h6 (5), e) premiestniť (v d) Sf5 na d3; pozície a, b, c, mat 5. ťahom, zvyšné mat 4. ťahom. Riešenia: a) 1.Kg4 b1V 2.h8D+ Vb2 3.Dc8 Vc2 4.Se5+, b) 1.h8V b1V 2.Vc8 Vb7+ 3.Kf8 Vf7+ 4.S:f7, c) 1.Jf2 b1V 2.h8D+ Vb2 3.Jd3 Kb1 4.J:b2+, d) 1.Sc5 b1V 2.S:a3 Vb8 3.h8D+, e) 1.h8V b1V 2.Vc8 Vb5+ 3.S:b5, 1...b1D 2.Sd4+ atď. Za objavenie prípadnej nekorektnosti možno získať knižnú prémiu.

Riešenie problému č. 1166 (Šumný) z 1. augusta: 1.Dd8 hrozí 2.Jf4 mat, 1...Je7, Jd3 2.Dd1, Dh4 mat. Jednoduchá, ale pekne konštruovaná poloväzba.

Riešenie problému č. 1167 (Kiss) z 1. augusta: Zdanlivá hra 1...D:e4 2.Jd7 mat (nulový variant 1...V:e6!), 1. zvodnosť 1.Sf7? hrozí 2.V:e8 mat, 1...D:e4 nebráni, 1...Ve6 2.D:e6 mat (1...J:c5 2.Dc3 mat), vyvrátenie 1...Ve7!, 2. zvodnosť 1.Sd5? hrozí 2.Jg4 mat, 1...D:e4 2.V:e8 mat, 1...Vg1!, riešenie 1.Jd4 hrozí 2.Jf3 mat, 1...D:e4 2.Jg4 mat (1...f3 2.Dh2 mat), vo všetkých fázach navyše 1...Df5 2.D:f5 mat. Zaujímavá "štúdia" na hrozbové paradoxy a antiparadoxy svedčí o veľkých pokrokoch mladého autora.

Knihy za riešenia problémov č. 1166 a 1167 vyhrávajú: Peter Goga, Kozmonautov 15, 036 01 Martin, Jozef Lovás, ul. J. Curieho 735/D1, 058 00 Poprad a Jaroslav Rumanko, VPA-KG, Kutuzovova 2, 881 42 Bratislava.

* Podtatranské noviny vypísali v tomto roku otvorenú súťaž v skladaní dvojťažiek. Rozhodcom je Ivan Kiss, problémy treba poslať na adresu redakcie PN, ONV, Leninovo nábr. 13, 058 01 Poprad.

* Ceny v nedávno rozhodnutom memoriáli E. Plesnivého (trojťažky) získali: Z. Labai, Grin + Lobusov, Grin + Kopajev a dvakrát M. Šindelář.


Vzad <<  >> Vpred