Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(19.9.1980)


Problém č. 1179 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 1180 – originál

Karol Mlynka, Zlaté Moravce

Pat 2. ťahom

a) diagram, b) č. Jf5 namiesto SKontrolná notácia. 1179: b. Kh7 Da5 Vd7 Vg6 Sd1 Jb5 Jh5 Pc4 c6 d3 e5 e6 f4 (13), č. Kf5 Da1 Sb8 Sf3 Jd8 Jg1 Pb4 c7 f6 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1180: a) b. Kb6 Vd3 Vd4 Pa7 f7 (5), č. Kc8 Sf5 (2), biely začne a dá pat druhým ťahom, pozícia b) vznikne po náhrade Sf5 čiernym jazdcom. Dvojťažka obsahuje zvodnosti 1.e:f6? a 1.Vd4?, k druhému problému nášho významného skladateľa netreba komentár i keď pat je v súčasnom kompozičnom šachu skutočne zriedkavý. Riešenie oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1168 (Cerulík) z 8. augusta: 1.J:d4 hrozí 2.De1 a Ve3 mat, 1...c3, Vf3, V:f2 2.J:c6, S:f3, J:f2 mat. Na prvotinu obsažná dvojťažka s voľným poľom, skrytou batériou a otváraním línie. Takmer polovica riešiteľov uviedla 1.De1, čo však viazne na 1...V:d1!

Riešenie problému č. 1169 (Todek) z 8. augusta: Zdanlivé hry 1...Sf4 (Sf2), Jc4, f4 2.D:f4, Db7, De4 mat, riešenie 1.Dc5 hrozí 2.De3 mat a po rovnakých obranách maty 2.Df2, Dc6, Dh5. Motivačne jednoduchá zámena troch matov.

Knihy za riešenia problémov č. 1168 a 1169 vyhrávajú: Edo Belasta, Nálepkova 998, 900 31 Stupava, Dezider Hami, Idanská 33, 040 11 Košice a Milan Svrček, Komorová 5, 038 61 Vrútky.

* Malta, ostrov v Stredozemnom mori, ktorý má len 316 štvorcových kilometrov a 400 tisíc obyvateľov, privíta od 20. novembra do 8. decembra t. r. šachistov a šachistky z celého sveta. Na Šachovej olympiáde sa očakáva rekordný počet družstiev a po dvoch absenciách aj mužské družstvo ČSSR (ktorého zloženie je zatiaľ ešte tajnosťou). Prvenstvo v súťaži mužov obhajuje Maďarsko, medzi ženami ZSSR. V čase olympiády bude prebiehať aj kongres FIDE, na ktorom bude ČSSR zastupovať, ako obyčajne, sekretár ŠZ ÚV ČSZTV, Šajtar.

* Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 25. septembra t. r. od 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Bratislava-Ostredky).


Vzad <<  >> Vpred