Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(26.9.1980)


Problém č. 1181 – originál

Milan Cerulík, Nová Dubnica

Mat 2. ťahom


Problém č. 1182 – originál

Milan Cerulík, Nová Dubnica

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1181: b. Kd3 Df8 Vd4 Se1 Sf7 Jh5 Pe4 (7), č. Ke5 Vg4 Jc7 Je8 Pe6 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1182: b. Kh7 Dh6 Vb6 Vd2 Sh1 Jd5 Je6 Pb7 e4 f7 g7 h5 (12), č. Ke5 Vg4 Sb5 Jc3 Pc7 e7 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Dvojica dvojťažiek na tému predĺžených obrán "po líniách" – v č. 1181 vežou (a so zdanlivými hrami) a v č. 1182 vežou aj strelcom. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1170 (Rybár) z 15. augusta: 1.Sg3 hrozí 2.V:e3 mat, 1...Sf4, S:g5, Je6, Jf5, Sf5, Se4+ 2.Vd5, V:g5, Vd5, Vg6, Jc4, J:e4 mat. Na prvotinu výborná skladba s pestrým využitím batérie S-V.

Riešenie problému č. 1171 (Blunár) z 15. augusta: Zvodnosť 1.Jd3? hrozí 2.Jf2 mat, 1...J:c5 2.Jf2+ K:d4 3.Jf3 mat, 1...V:g3 2.D:f5+ S:f5 3.V:e5 mat (1...S:d4 2.Jf2+ Ke5 3.Jf3 mat), vyvrátenie 1...S:g3!, riešenie 1.Jf3 hrozí 2.Jd2 mat, 1...J:c5 2.S:d5+ S:d5 3.V:e5 mat, 1...V:g3 2.Jd2+ Kf4 3.Jd3 mat, (1...S:d4 2.Jd2+ Ke5 3.Jd3 mat). Originálna "cyklická zámena" prvých a tretích ťahov, i keď podľa konvenčných estetických kritérií nie veľmi pekná.

Knihy za riešenia problémov č. 1170 a 1171 vyhrávajú: Jozef Lizoň, ul. Februárového víťazstva 40, 034 00 Ružomberok, Ladislav Wittner, Šrobárova 29, 040 00 Košice a Peter Žilecký, 065 11 Nová Ľubovňa 42.

* V predbežnom výsledku dvojťažkového memoriálu J. Hronca (C 28.12.1979) je toto poradie: Ceny Mlynka, Brabec, Müller, čestné uznania Kiss, Mlynka, Valuška, pochvalné zmienky Brabec, Fedorovič – Gavrilov a Križovenský. Rozhodcom bol L. Salai.

* Na náš knižný trh sa nedávno dostalo zaujímavé dielo veľmajstra G. Kaspariana "Razvitie eťudnych idej", obsahujúce na 344 stranách 1380 (!) systematicky radených štúdií od vyše 360 autorov z celého sveta, medzi nimi aj mnohých československých. Knihu vydalo nakladateľstvo Ajastan a jej cena je 16,50 Kčs.


Vzad <<  >> Vpred