Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(3.10.1980)


Problém č. 1183 – originál

Marián Križovenský

Vranov nad Topľou

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: b. Kb5 Vf3 Vh3 Sd4 Pa5 (5), č. Ka3 Sa2 Pb3 b7 d6 d7 (6), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Zaujímavá trojťažka obsahuje zvodnosti 1.Vh1?, resp. 1.Vf1?. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1172 (Mydlo) z 22. augusta: 1.Je4 hrozí 2.S:c7 mat, 1...Jd6 2.De6 c6 3.Jc5 4.Dd7 mat, 1...e5 2.D:f7 Ve7 3.D:e7+ Kc8 4.D:c7 mat, 1...g:f5 2.S:c7+ Kd7 3.Jb6+ Ke6 4.Jc5 mat (1...Vg8 2.D:f7, V:c7, 1...Vh8 2.D:f7, De6). Autorovi by iste prospelo podrobné štúdium problémov významných šachových skladateľov.

Riešenie problému č. 1173 (Kiss) z 22. augusta: 1. zvodnosť 1.Jf7? hrozí 2.V:f4 mat, 1...Kf5, S:f3 2.Dd5, Dd3 mat, 1...Sc7!, 2. zvodnosť 1.Sg8? hrozí 2.Dd5 mat, 1...Kf5, D:d8 2.Dd3, V:f4 mat, 1...Jc7!, riešenie 1.Vf1 hrozí 2.Dd3 mat, 1...Kf5, c4 2.V:f4, Dd5 mat. Veľmi pekný príklad na hrozbové paradoxy a antiparadoxy. Oprava.

Knihy za riešenia problémov č. 1172 a 1173 vyhrávajú: Milan Latislav, VÚ 3853/1, 900 54 p. Jablonové, Jozef Maják, Žarec – blok 39/5, 022 01 Čadca a Andrej Radič, Ružová 2, 054 01 Levoča.


Druhá svetová súťaž (XII)

Uvádzame ďalšie spresnenia jednotlivých tém podľa spravodajcu č. 3, resp. osobitnej súťažnej komisie: A1 (dvojťažky): Tému možno spracovať aj recipročne (A zacláňa B, B zacláňa A, zakaždým dva razy), prípadne v spojení s inými témami. Nie je známe, či rozhodca bude hodnotiť rekordy. C (mnohoťažky): Možno brať aj viacej tematických čiernych kameňov na jednom poli postupne, alebo na rozličných poliach (postupne, alebo vo variantoch). D (štúdie): Nepokladá sa za chybu, ak k patu vedie aj premena na vežu, resp. strelca (namiesto dámy). Rozhodca bude hodnotiť celkový obsah štúdie (akoby išlo o netematickú súťaž). E (pomocné maty): Prípustné sú aj problémy s variantmi. Prvý ťah bieleho môže byť znemožnený aj šachom bielemu kráľovi. G1 (circešach): Opäť (a definitívne) platí, že batériu možno vytvoriť až v priebehu riešenia; nie je však jasné, ako by sa hodnotila nepriama batéria (asi nie je prípustná). G2 (sériovoťahové): V základnej pozícii môže stáť biely kráľ v šachu.

* Výsledky slovenských kompozičných súťaží z rokov 1975-1979 vyjdú v osobitnej brožúrke, ktorú vydá vedecko-metodické oddelenie SÚV ČSZTV v decembri t. r. Záujemci sa môžu prihlásiť na adresu našej rubriky.


Vzad <<  >> Vpred