Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(10.10.1980)


Problém č. 1184 – originál

Oto Jaďuď, Trenčín

Mat 2. ťahom


Problém č. 1185 – originál

Ján Dučák, Kežmarok

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1184: b. Ke7 Dh6 Va5 Ve5 Jd3 Pa3 c2 (7), č. Kd4 Sb5 Pa4 c3 c4 c6 c7 d5 e4 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1185: b. Kb4 Dh6 Vc1 Ve8 Sc6 Sg3 Jb6 Je7 Pd2 d6 f5 f6 (12), č. Kd4 Dg1 Vc8 Vf1 Sa1 Pb3 b5 d3 f7 g2 h5 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. Obsah prvej dvojťažky sa odohráva po úvodníku, druhá má navyše zvodnosť 1.K:b5?. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1174 (Salai) z 29. augusta: 1.Ke6 tempo a po všetkých siedmich obranách (1...Ke4, Kf4, Jg3~, Jh1~, e:d2, e1, g1) ten istý mat 2.Je5. Úloha nevzbudila veľký ohlas, ale nápad je napriek tomu vtipný.

Riešenie problému č. 1175 (Žatko) z 29. augusta: 1.Vc8+ 2.Va8+ 3.c7+ 4.c8J+ 5.Jb4+ 6.Jc6+ Ka6 7.Jb8+ 8.b4+ 9.J:b6 mat. Forsírovaný útok s obeťou veže a premenou pešiaka na jazdca.

Knihy za riešenie problémov č. 1174 a 1175 vyhrávajú: Svätopluk Hoferek, Žuffova 12, 031 01 Liptovský Mikuláš, Ján Spevák, kpt. Nálepku 20, 960 01 Zvolen a Miroslav Švihorík, Čajkovského 18, 949 00 Nitra-Klokočín.


Novinky z komisie

Na konferencii Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach vo Wiener Neustadte (6.-13.9.1980) bol udelený titul medzinárodného veľmajstra V. Rudenkovi (ZSSR, 104,7 bodu), G. Bakcsimu (Maďarsko, 73,2), B. Lindgrenovi (Švédsko, 71,8), G. Nadareišvilimu (ZSSR, 70,8) a H. Bartolovićovi (Juhoslávia, 70,5). Medzinárodnými majstrami sa stalo 9 skladateľov: E. Dobrescu (Rumunsko, 37,8), F. Abdurahmanović (Juhoslávia, 32), V. Nestorescu (Rumunsko, 29,7), D. Gurgenidze (ZSSR, 27,5), Anatolij Kuznecov (ZSSR, 26,7), L. Mitrofanov (ZSSR, 26,67), A. Casa (Francúzsko, 25,5), A. Feoktistov (ZSSR, 25,5) a A. Fossum (Nórsko, 25). Z československých autorov sú k norme medzinárodného majstra (25) najbližšie J. Valuška (20,5), J. Brabec (18) a A. Pituk (17,2). Ďalší "boj o body" sa rozvinie v nasledujúcom albume FIDE 1977-1979, ktorého zasielacia lehota je stanovená na 30. júna 1981 a rozhodcami sú medzi inými aj A. Pituk (dvojťažky) a B. Formánek (exoproblémy).

* Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 16. októbra t. r. od 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Bratislava-Ostredky).


Vzad <<  >> Vpred