Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(29.8.1980)


Problém č. 1174 – originál

Ladislav Salai jr., Martin

Mat 2. ťahom


Problém č. 1175 – originál

Jozef Žatko, Chynorany

Mat 9. ťahomKontrolná notácia. 1174: b. Ke5 Dh4 Vd2 Vh2 Sa7 Jg4 (6), č. Kf3 Jg3 Jh1 Pe2 e3 g2 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1175: b. Ka1 Vc7 Sd5 Sd6 Ja2 Pb3 c6 (7), č. Ka8 De2 Pa3 b5 b6 (5), biely začne a dá mat najneskôr deviatym ťahom. Riešenia dnešných problémov (ktoré nepotrebujú komentár) pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1163 (Križovenský) z 18. júla: Zvodnosti 1.b5? hrozí 2.Va4 mat, 1...Sc5! (a už nejde 2.S:c5 mat), 1.Jf2? hr. 2.V:d3 mat, 1...Jb2! (2.Df2?), 1.e5? hr. 2.De4 mat, 1...f5! (2.Sg7?), riešenie 1.Se7 hr. 2.S:f6 mat, 1...Sb8 2.Sc5 mat.

Riešenie problému č. 1164 (Križovenský) z 18. júla: Zvodnosti 1.f5? hr. 2.Df4 mat, 1...e5! (2.Df5?), 1.Jf6? hr. 2.Dg4 mat, 1...Jf2! (2.Dg3?), 1.Ve4? hr. 2.Sd1 mat, 1...Sa6! (2.S:c6?), riešenie 1.Ve5 hrozí 2.Sd1 mat, 1...Jf2, Sa6, d:c3 2.Dg3, S:c6, Ve3 mat. Dve zaujímavé a priekopnícke dvojťažky s rozličnými formami striedania útočných a zoslabujúcich motívov zvodnosti (riešenia už nepatria do tematického obsahu).

Knihy za správne riešenia problémov č. 1163 a 1164 vyhrávajú: Anton Chlup, Repašského 8, 816 00 Bratislava, Ján Kružic, Fučíkova 7, 963 01 Krupina a Milan Revay, Levočská 22/19, 052 01 Spišská Nová Ves.

* Nová sezóna bratislavského krúžku kompozičného šachu sa začne vo štvrtok 4. septembra o 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Ostredky, predposledná zastávka autobusu 39). Náplňou práce krúžku je preberanie obsahu problémov zahraničných aj domácich autorov, diskusie o otázkach skladania a riešenia, pomoc začínajúcim skladateľom a riešiteľom a pod. Osobitne vítaní budú noví záujemci. Krúžok sa schádza až na výnimky každý tretí týždeň.


Vzad <<  >> Vpred