Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(18.7.1980)


Problém č. 1163 – originál

Marián Križovenský

Vranov nad Topľou

Mat 2. ťahom


Problém č. 1164 – originál

Marián Križovenský

Vranov nad Topľou

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1163: b. Ke6 Dg2 Va3 Sd5 Sf8 Jf1 Jh1 Pb4 d2 e4 g3 (11), č. Kd4 Sa7 Jd1 Pb7 d3 f6 g4 h2 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1164: b. Ke1 Dg5 Ve2 Sa4 Sc5 Jc3 Jh5 Pf4 (8), č. Kf3 Sb6 Sb7 Jh1 Pc6 c7 d4 e6 f7 h3 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Dve dvojťažky založené na útočných a zoslabujúcich motívoch pokusov – kto nájde úplný obsah? Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.


Rekord po troch rokoch

Slovenský rekord v počte uverejnených šachových problémov na riešenie v jedinej rubrike držala v období 21. februára 1965 – 12. mája 1977 bratislavská Práca "výkonom" 995 problémov. 13. mája 1977 ju predbehla najdlhšie trvajúca rubrika na území Slovenska v denníku ÚJ SZÓ počtom 996. Pokiaľ ide o rubriky v slovenčine, tento počet dosiahla naša Nedeľná Pravda 16. júna 1978. Potom sa začalo postupné "zvyšovanie latiek" a zároveň pomalé závodenie dvoch rekordných rubrík, aby 2. mája t. r. ÚJ SZÓ posunulo rekord na 1148. Ale 9. mája dosiahli nový rekord 1149 už spoločne ÚJ SZÓ a Nedeľná Pravda. Ten o týždeň opäť spoločne zvýšili na 1150 a 23. mája sa už dostala na čelo samostatne naša rubrika problémom č. 1152. (Treba pritom uviesť, že v ÚJ SZÓ uverejnili toho dňa problém č. 1153, celkový počet problémov bol však 1151, pretože do poradia sa r. 1957 dostali aj dve zakončenia partií, ktoré za problémy nemožno pokladať.) – Nedeľná Pravda teraz už sama pokračuje na rekordnej ceste, ale nič nemusí trvať večne: pomaly sa k nej približuje Hlas ľudu, ktorý v týchto dňoch oslávi vlastnú tisícku...


Vzad <<  >> Vpred