Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(14.11.1980)


 

Problém č. 1194 – originál

Miroslav Rybár, Žilina

Mat 2. ťahom


Problém č. 1195 – originál

Vladimír Pribylinec

Nižná nad Oravou

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1194: b. Kg6 Vg3 Sc4 Jb5 Jh5 Pc2 f2 (7), č. Ke4 Sc5 Jb6 Jg1 Pe5 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1195: b. Kc3 Dh8 Vb6 Vd7 Sa3 Sb1 Jf2 Pg3 g6 h4 (10), č. Ke5 Se6 Jg7 Jg8 Pc4 e7 g4 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Dvaja nedávni prvotinári sa predstavujú svojimi pokrokmi: č. 1194 má už jeden zdanlivý variant (1...Jd5 2.Sd3 mat), druhá dvojťažka voľné pole a pestrejšiu hru. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľná Pravda, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1181 (Cerulík) z 26. septembra: Zdanlivé hry 1...Jc~, Je~ 2.Dc5, Dd6 mat, riešenie 1.Dh6 tempo 1...Jc~, Je~, Vg1-g8, Vg5, Ve4-h4, Vf4, Vg3+ 2.D:e6, Df6, Df4, D:g5, Dg5, D:f4, S:g3 mat.

Riešenie problému č. 1182 (Cerulík) z 26. septembra: 1.Jb4 tempo 1...Sa6-f1, Sd3, Sa4-e8, Sc6, Ve4-h4, Vf4, Vg1-g6, Vg5, V:g7+, Jc3~, c7~ 2.Jc6, J:d3, Jd3, J:c6, Dg5, D:f4, Df4, D:g5, D:g7, Vd5, b8D mat. – Autorom obľúbená predĺžená obrana "po línii", v č. 1181 s pridanými zdanlivými hrami a v č. 1182 zdvojená. Príklad správneho metodického prístupu k skladbe.

Knihy za riešenia problémov č. 1181 a 1182 vyhrávajú: Ivan Debnár, Palárikova 23, 953 01 Zlaté Moravce, František Jankovič, Allendeho 6, 811 00 Bratislava a Karol Wagner, Sokolská 25, 903 01 Senec.


Druhá svetová súťaž (XIII)

V Spravodajcovi č. 4 je spresnená téma A1 (dvojťažky): Vo funkcii zaclonenia sa pripúšťa aj blokovanie poľa pre biely kameň (obštrukcia). Treba však pripomenúť, že značná časť našich skladateľov sa vyslovila proti tomuto oddeleniu. – Grécko a Mongolsko bolo predsa prijaté za účastníkov súťaže.


Olympiáda na Malte

Definitívna nominácia československého družstva je táto: Vlastimil Jansa (kapitán), Ján Plachetka (zástupca kapitána), Vlastimil Hort, Jan Smejkal, Ľubomír Ftáčnik, Jiří Lechtýnský.


Vzad <<  >> Vpred