Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(7.11.1980)


Problém č. 1192 – originál

Marián Križovenský

Vranov nad Topľou

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Kc4 na f4


 

Problém č. 1193 – originál

Jozef Taraba, Kežmarok

Mat 2. ťahom

 Kontrolná notácia. 1192: b. Kf2 Se7 Sg6 Jb4 Jd7 Pb2 c3 d5 e5 f3 (10), č. Kc4 Vb8 Jc1 Pb3 b5 b6 g5 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom, dvojník vznikne po premiestnení čierneho kráľa na f4. 1193: b. Kh1 Dg4 Vc1 Vc6 Sa6 Sf8 Jd3 Jg3 Pe4 f2 g5 (11), č. Kd4 Jc3 Je5 Pc7 d6 g6 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Jedinou témou prvej dvojťažky je vzťah medzi útočnými motívmi zvodníka a úvodníka v oboch pozíciách. Č. 1193 obsahuje tematickú zvodnosť 1.Vd1?. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1179 (Bednár) z 19. septembra: 1. zvodnosť 1.e:f6? hrozí 2.Jd4 mat, 1...K:e6 2.Jg7 mat, 1...S:h5!, 2. zvodnosť 1.Vd4? hrozí 2.Jg7 mat, 1...S:h5 2.V:f6 mat, 1...K:e6!, riešenie 1.Vg7 hrozí 2.Vf6 mat, 1...D:e5 2.Jd4 mat. Cyklická zámena funkcií polí f6, d4, g7 a navyše hrozbový paradox – originálna dvojťažka.

Riešenie problému č. 1180 (Mlynka) z 19. septembra: a) 1.f8J tempo 1...Sd7, Se6, Sg6, Sh7, S:d3, Se4, Sg4, Sh3 2.V:d7, J:e6, J:g6, J:h7, V:d3, V:e4, V:g4, V:h3 pat, b) 1.f8S tempo 1...Jd6, Je7, Jg7, Jh6, J:d4, Je3, Jg3, Jh4 2.V:d6, S:e7, S:g7, S:h6, V:d4, V:e3, V:g3, V:h4 pat. Duchaplný nápad a ideálna konštrukcia. Napriek nezvyčajnosti sa táto úloha veľmi páčila.

Knihy za riešenia problémov č. 1179 a 1180 vyhrávajú: Miroslav Hájiček, ul. Energetikov 12/1, 971 01 Prievidza, Juraj Lištiak, VÚ 9686/SR, 955 01 Topoľčany a Ľubomír Ridzoň, ul. Hrable 80, 976 56 Michalová.

* "Kultúrny mesačník", ktorý vydáva Kultúrne a spoločenské stredisko vo Zvolene, má peknú šachovú rubriku, prinášajúcu správy z okresu a kraja, ako aj reprodukované problémy domácich skladateľov.

* Definitívny výsledok Memoriálu Rétiho v skladaní štúdií. Ceny v poradí V. Pachman, M. Matouš, B. Sivák, D. Gurgenidze, čestné uznania V. Kos, J. Akobija.


Vzad <<  >> Vpred