Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(23.12.1980)


Problém č. 1205 – originál

Ján Krajňák

Veľká Lomnica

Mat 2. ťahom


Problém č. 1206

M. Velimirović

Politika 30.8.1980

Mat 22. ťahomKontrolná notácia. 1205: b. Kf7 De6 Vb5 Sg5 Sh1 Ja4 Pc2 c4 d6 f6 (10), č. Kd4 Vf1 Sg2 Jd1 Pb6 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1206: b. Kf2 Db3 (2), č. Kh1 Dd3 Va4 Pc3 d2 (5), biely začne a dá mat najneskôr dvadsiatym druhým ťahom. Okrem peknej dvojťažky nášho nedávneho prvotinára (ktorá už obsahuje zdanlivé hry 1...Jd1~, Vf3 (Sd5) 2.Se3, Dd5 mat) uverejňujeme problém vhodný na dni sviatočné a pre všetkých šachistov: šachujte čierneho kráľa, ako len najlepšie viete, a nakoniec mu dáte mat, i keď ste slabší (o vežu a dvoch pešiakov). Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1192 (Križovenský) zo 7. novembra: a) Zvodnosť 1.d6? hrozí 2.Sf7 mat (odclonenie línie f7-c4), 1...Vf8!, riešenie 1.e6 hrozí 2.Je5 mat (odblokovanie e5), 1...Jd3+ 2.S:d3 mat, b) 1.e6? hrozí 2.Sd6 mat (odclonenie) 1...g4!, 1.d6 hrozí 2.Jd5 mat (odblokovanie) atď. Zaujímavý nápad, ale "suchá" realizácia.

Riešenie problému č. 1193 (Taraba) zo 7. novembra: Zvodnosť 1.Vd1? tempo 1...Jc3~, J:e4, Je5~, J:d3 2.Je2, D:e4, Vc4, Sg7 mat, 1...J:c6!, riešenie 1.De6 tempo a po rovnakých obranách 2.Dd5, Je2, Dc4, Vc4 mat. "Sekundárnohrozbový" paradox: rovnaká predĺžená obrana v prvej fáze znemožňuje istý mat (Je2, Vc4), kým v druhej fáze ho umožňuje. Napriek určitým technickým nedostatkom vynikajúca moderná dvojťažka.

Knihy za riešenia problémov 1192 a 1193 vyhrávajú Milan Ondruš, 013 02 Kotrčiná Lúčka 74, Milan Revay, Levočská 22/19, 052 01 Spišská Nová Ves a Miroslav Sklenár, Ferjenčíkova 2399, 960 01 Zvolen.

* Všetkých šachových skladateľov, ktorí pred rokom 1976 neuverejnili ani jeden šachový problém, upozorňujeme, že Sekcia kompozičného šachu ŠZ ÚV ČSZTV vypísala pre nich osobitnú súťaž na problémy všetkých druhov, ktoré boli uverejnené kdekoľvek v priebehu roku 1979. Problémy treba poslať dvojmo na diagramoch s menom, dátumom a miestom uverejnenia a s úplným riešením na adresu Ján Kozinka, Olivová 2, 917 05 Trnava-Modranka, a to do 31. decembra t. r.


Vzad <<  >> Vpred