Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(19.12.1980)


Problém č. 1203 – originál

Vladimír Pribylinec

Nižná nad Oravou

Mat 2. ťahom


Problém č. 1204 – originál

Ján Kovalič

Spišská Nová Ves

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1203: b. Kd2 Dc7 Vh4 Se3 Sg4 Jb2 Jf2 Pa4 b6 f6 h5 (11), č. Kd5 Jb7 Jd8 Pc5 f7 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1204: b. Kb7 Vb3 Vd5 Sh8 Jd7 Pa3 a5 c2 e4 e6 (10), č. Kc4 Dg7 Vb1 Sf8 Pb2 c7 e7 f2 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia oboch problémov (v č. 1204 sú tri zvodnosti 1.K:c7?, Vbd3?, Vdb5?) pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1190 (Kiss) z 31. októbra: Zvodnosti 1.f7? c:d5!, 1.Vd4? V:g3!, 1.Se2? K:f6! a intencia 1.h8D so zaujímavou a originálnou cyklickou zámenou útočných a zoslabujúcich motívov, žiaľ, aj vedľajšie riešenie 1.Vf4. Oprava.

Riešenie problému č. 1191 (Škrobian) z 31. októbra: 1. riešenie 1.Sf3 Je7 2.Jd4 Jc5 mat, 2. riešenie 1.Jd4 Jb4 2.Sf3 Jd6 mat. Dve dokonale harmonické riešenia sa riešiteľom páčili, aj keď pomocné maty nemajú ešte tú popularitu, akú by si zaslúžili.

Knihy za správne riešenia problémov č. 1190 a 1191 vyhrávajú: Jaroslav Jankovič, Marxova 2/B, 920 01 Hlohovec, Marián Oravec, Záhradná 89, 082 16 Fintice a Šachový krúžok ZDŠ, 029 56 Zákamenné.


Ľ. Ftáčnik veľmajstrom

Člen šachového oddielu Slovan Bratislava ChZJD a odchovanec trénera Jána Šefca. 23-ročný bratislavský vysokoškolák Ľubomír Ftáčnik (nar 30.10.1957) sa stal medzinárodným veľmajstrom v praktickom šachu. Rozhodol o tom kongres FIDE, ktorý sa konal pri príležitosti Šachovej olympiády v maltskej La Valette. K veľkému úspechu nášmu najmladšiemu veľmajstrovi srdečne blahoželáme!

Partia FtáčnikMeduna z majstrovstiev ČSSR 1978: 1.c4 c5 2.Jf3 Jf6 3.Jc3 e6 4.g3 b6 5.Sg2 Sb7 6.0-0 Se7 7.Ve1 d5 8.c:d5 J:d5 9.e4 Jb4 10.d4 c:d4 11.J:d4 0-0 12.a3 J4c6 13.e5! a6 14.Se3 Va7 15.J:c6 S:c6 16.D:d8 S:d8 17.Vad1 Sc7 18.f4 S:g2 19.K:g2 Vd8 20.Ja4 Vb7 21.S:b6! Vd5 22.V:d5 e:d5 23.Vc1 a čierny sa vzdal.


Vzad <<  >> Vpred