Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.2.1981)


Problém č. 1219 – originál

Milan Černý

Považská Bystrica

Mat 2. ťahom


Problém č. 1220 – originál

Vladimír Pribylinec

Nižná nad Oravou

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1219: b. Kh2 Dc7 Sd3 Sf4 Ja8 Je5 Pa6 b5 c3 c6 d4 f6 g5 (13), č. Kd5 Sd6 Jf5 Pa7 d7 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1220: b. Ka2 Dh2 Vd3 Vf8 Se5 Sg4 Jb1 Jc2 Pb4 e2 (10), č. Ke4 Db6 Vc8 Vf1 Sg5 Sh5 Jd2 Pa3 b2 d5 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1203 (Pribylinec) z 19. decembra 1980: 1.Jc4 tempo 1...K:c4, Jc6, Je6, Jb7~ 2.Se6, D:f7, Sf3, D:c5 mat. Dobrá dvojťažka na "tému voľného poľa". Nedali by sa využiť zvodnostné možnosti 1.Je4? alebo 1.Sd4?

Riešenie problému č. 1204 (Kovalič) z 19. decembra 1980: Pokusy 1.K:c7? hrozí 2.Jb6 mat, 1...Dg3+!, 1.Vbd3? hrozí 2.Vc5 mat, 1...Dd4!, 1.Vdb5? hrozí 2.V5b4 mat, 1...c5!, riešenie 1.Vdd3 s hrozbou 2.V3b4 mat atď. Vypracovanie hrozbových antiparadoxov nie je dostatočne presné.

Knihy za riešenia problémov č. 1201-1204 vyhrávajú: J. Földesi, Ružová 15/5, 934 01 Levice, Vladimír Chamilla, 065 11 Nová Ľubovňa 646, Eduard Vírostek, Jilemnického 25, 060 01 Kežmarok, Pavol Michalka, Guskova 11, 917 01 Trnava, Juraj Mlynarič, Volgogradská 58, 080 01 Prešov a František Paluška, Komenského 18, Sídlisko Juh B2/c, 071 01 Michalovce.


Pravda 1981-1982

Našich prispievateľov a čitateľov upozorňujeme, že všetky originálne šachové problémy uverejnené v našej rubrike v rokoch 1981 a 1982 budú zaradené do skladateľskej súťaže, ktorú rozdelíme na dve skupiny: dvojťažky a ostatné problémy. Osobitne sa budú hodnotiť skladby začínajúcich autorov (do 3 rokov od uverejnenia prvotiny). Počet skladieb od jedného autora je obmedzený: začínajúci autori maximálne 4 dvojťažky a 4 iné problémy, ostatní autori 2 dvojťažky a 2 iné problémy za dva roky. Autori víťazných problémov získajú peňažné ceny. Súťaž je vypísaná len pre československých skladateľov.


Vzad <<  >> Vpred