Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(13.2.1981)


Problém č. 1221 – originál

Milan Šumný, Zlaté Moravce

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kb7 Df1 Vd7 Sb2 Sc6 Ja3 Pb3 (7), č. Kc5 Ve1 Sg8 Jf4 Pb4 d3 d4 d5 g5 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Úloha má "iba" jednu fázu, ale riešitelia by mali venovať pozornosť škodlivým motívom troch tematických variantov. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1205 (Krajňák) z 23. decembra 1980: Intencia 1.De2 s hrozbou 2.Dd3 mat a zámenou matov po 1...Jb2(Jf2), Vf3(Sd5), ale aj tri vedľajšie riešenia 1.Vb3, 1.Vb4, 1.De5+. Každý autor musí byť zároveň dobrý a dôkladný riešiteľ – ak to nedodrží, vznikajú napríklad vedľajšie riešenia.

Riešenie problému č. 1206 (Velimirović) z 23. decembra 1980: 1.Dd1+ Kh2 2.Dh5+ Dh3 3.De5+ Kh1 4.Dd5+ Kh2 5.Dd6+ Kh1 atď. až 9.Db8+ Vf4+ 10.D:f4+ Kh1 11.De4+ Kh2 atď. až 18.Db8+ Kh1 19.Db1+ d1D 20.D:d1+ Df1 21.D:f1+ Kh2 22.Dg2 mat. Táto skladba sa napriek forsírovanosti veľmi páčila.

Knihy za riešenia problémov č. 1205 a 1206 vyhrávajú: Valdemar Čihák, 906 32 Jablonica 682, Peter Regec, Bottova 4, Internát ZVT, 974 00 Banská Bystrica a Šachový krúžok pri Gymnáziu M. Hattalu, 028 01 Trstená.

* Po dvoch schôdzach venovaných výlučne II. svetovej súťaži v kompozičnom šachu sa zídu bratislavskí záujemcovia o šachové problémy opäť vo štvrtok 19. februára t. r. o 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Ostredky). Na programe bude medzi iným aj predvedenie malého elektronického "šachového stroja", ktorý vie hrať šach, ale aj riešiť jednoduchšie šachové problémy.

* Ako je známe, na minuloročnej šachovej olympiáde na Malte slávili víťazstvá (hoci len veľmi tesné) reprezentanti a reprezentantky ZSSR. U mužov "zbornej komandy" mal najlepší percentuálny výsledok najmladší Kasparov (79,2 perc.), potom Karpov a Balašov (po 75), Geller (72,2), Tal (58,3) a Polugajevskij (42,8). Ženy relatívne prevýšili mužov: Čiburdanidzeová (88,5!), loselianiová (83,3), Gaprindašviliová (79,2), Alexandriaová (50). Pravda, je nesporné, že v skutočnosti najvyššie treba hodnotiť majstra sveta Karpova, ktorý mal na prvej šachovnici najťažších súperov a neprehral ani jedinú partiu. – Zo súťaže prinášame elegantné víťazstvo Kasparova nad Juhoslovanom Marjanovićom: 1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 b6 4.g3 Sb7 5.Sg2 Se7 6.0-0 0-0 7.d5 e:d5 8.Jh4! c6 9.c:d5 J:d5 10.Jf5 Jc7 11.Jc3 d5 12.e4 Sf6 13.e:d5! c:d5 14.Sf4 Jba6 15.Ve1 Dd7 16.Sh3 Kh8 17.Je4! S:b2 18.Jg5! Dc6 19.Je7 Df6 20.J:h7! Dd4 21.Dh5 g6 22.Dh4 S:a1 23.Jf6+ a čierny sa vzdal pred matom 23...Kg7 24.Dh6+ K:f6 25.Sg5 mat.


Vzad <<  >> Vpred