Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(20.2.1981)


Problém č. 1222 – originál

Ján Krajňák, Veľká Lomnica

Mat 2. ťahom


Problém č. 1223 – originál

Ľuboš Debnár, Zlaté Moravce

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1222: b. Kb7 Va3 Vh5 Sa2 Se7 Jc2 Jf8 Pd2 g4 (9), č. Kc5 Dh3 Vd5 Ve3 Se8 Sg7 Jd7 Pb5 c3 c6 d6 e6 g3 h4 (14), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1223: b. Kb7 Df5 Vh4 Sb6 Pd3 e5 (6), č. Kd5 Ve4 Jd2 Pd6 g6 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie dvojťažiek našich nádejných mladých autorov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1207 (Shinkman) z 30. decembra 1980: 1.b8J+ V:b8 2.a:b8J+ Kd6 3.c8J+ Ke6 4.d8J+ S:d8 5.e:d8J+ Kf6 6.g8J+ D:g8 7.f:g8J+ V:g8 8.h:g8J mat. Inštruktívny príklad na základné pravidlo šachu, podľa ktorého pešiaka možno premeniť aj na jazdca, bez ohľadu na to, koľko jazdcov už na šachovnici vegetuje.

Riešenie problému č. 1208 (Križovenský) z 30. decembra 1980: Prvý "ťah" bieleho spočíva v otočení šachovnice okolo osi medzi stĺpcami d-e (t. j. b. Ke1, Vh1, Sc3 atď.), čierny môže odpovedať iba 1...K:c1 a nasleduje 2.0-0 mat! Otočenie pozície si autor požičal z praxe skladateľov tzv. optických zámen hier; potom je už všetko normálne až na malý "právnický" problém, či sa pri otáčaní šachovnice kráľ a veža pohli, alebo nepohli. Ak áno, tak veru rošáda nie je dovolená... – Intenciu autora objavil iba Bandžuch, niektorí však prišli na iné nápady: dokončenie veľkej rošády "odkrokovaním" kráľa (Kc1, Va1-d1), spojenie veže a strelca do jedinej dámy na a8 s nasledujúcim 1...K:f1 2.Dh1 mat atď. Žarty inšpirujú...

Knihy za riešenia problémov č. 1207 a 1208 vyhrávajú: Imrich Bandžuch, Vajanského 25, 053 61 Spišské Vlachy, Marian Cyprian, Centrum II, 1419 B-1/043, 018 41 Dubnica nad Váhom, Ľuboš Kekely, Tr. obrancov mieru 34, 010 01 Žilina, Jozef Kobolka, Jabloňová 333, Žilina-Bánová 010 04 a Jozef Slabý, Parková 13, 922 05 Chteľnica 671.


Vzad <<  >> Vpred