Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(17.4.1981)


Problém č. 1235 – originál

Ladislav Salai, Martin

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Pb4 na f5Kontrolná notácia: a) b. Kb8 Va8 Ve4 Sc3 Sc4 Pb2 b4 d2 d3 (9 kameňov), č. Ka4 Pa5 a6 b3 d4 e5 e6 e7 (8 kameňov), pozícia b) vznikne po premiestnení pešiaka b4 na f5, v oboch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia a) aj b) (pozor na zvodnosti) pošlite do 13 dní na adresu Nedeľná Pravda, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 1222 (Krajňák) z 20. februára: 1.Kc7 hrozí 2.S:d6 mat, 1...V3e5, Se5 (Je5, e5), S:f8, S:h5, b4 2.V:c3, J:e6, d4, J:d7, Va5 mat. Za hlavný námet možno pokladať odväzovanie Vd5 ako obranný motív a vzájomné zacloňovanie čiernych figúr na e5 ako škodlivý motív, konštrukcia by sa však asi dala zlepšiť.

Riešenie problému č. 1223 (Debnár) z 20. februára: 1.Df6 hrozí 2.D:d6 mat, 1...d:e5 2.Dc6 mat (AB), 1...V:e5 2.Vd4 mat (BC), 1...Jc4 2.d:c4 mat (CA). Cyklické striedanie dvojíc škodlivých motívov (A – blokovanie, B – odclonenie bielej figúry, C – zrušenie krytia).

Knihy za riešenie problémov č. 1222 a 1223 vyhrávajú: Peter Svitok, 919 05 Trstín 335 a Ľ. Závodný, Morozovova 1732/6, 075 01 Trebišov.


Kútik začiatočníkov

V pravidlách šachu, ktoré sme uverejnili v Šachu každému (9. januára t. r.), nebola zmienka o technických ustanoveniach, ktoré treba dodržiavať v súťažiach praktického šachu. Sem patria tie články z pravidiel FIDE, ktoré hovoria o vykonaní ťahu, dotknutí kameňa, zapisovaní partií, časovom limite, používaní šachových hodín, prerušení partie a pod. Ak by mali čitatelia záujem, mohli by sme na jednotlivé otázky z tejto oblasti odpovedať v našej rubrike. – Uverejnenie pravidiel vzbudilo veľmi priaznivý ohlas. Treba azda dodať, že pravidlá šachu v slovenčine nevyšli nikdy dosiaľ v takom veľkom náklade.


Slovenská šachová literatúra

Preklad knihy A. Karpova (Šport, 1980) bol práve dvadsiatou knižnou šachovou publikáciou napísanou v slovenčine (ak rátame aj preklad pravidiel z r. 1975). Je taktiež zaujímavé, že práve touto knihou sa dosiahol (a prekročil) celkový počet 100 tisíc slovenských šachových kníh, čo možno povedať s istotou, hoci nepoznáme náklady titulov vydaných pred r. 1950.


Krúžok kompozičného šachu

Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 23. apríla t. r. o 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Bratislava-Ostredky).


Vzad <<  >> Vpred